Site logo

Category: CLG

Cumann Lúthchleas Gael

Beal 17
Tionchar dearfach ag deontais na Fondúireachta ar chlubanna

Tá infheistíocht ar luach €23,820 déanta ag Glór na nGael agus Cumann Luthchleas Gael le cúpla seachtain anuas chun cuidiú le cur chun cinn na Gaeilge tríd an scéim Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Beidh tionchar dearfach aige seo ar chlubanna na scéime agus ar an teanga féin. Is deis iontach é seo chun na ceantair […]

Aib 29
Lá Cultúir agus Gaeilge Inis Caoin CLG

Tá Lá Cultúir agus Gaeilge á eagrú ag club CLG atá díreach cláraithe don gcéad uair le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, sin Inis Caoin CLG i gContae Mhuineacháin.  Tá lá ollmhór eagraithe ag an bpobal agus ag an gclub CLG ar an Luan, an 6ú Bealtaine, ar an bpáirc CLG sa pharóiste. Tá Oifigeach Gaeilge […]

Aib 05
Féile Peile & Ceoil – Mistéalaigh Chaisléan an Bharraigh

Bhí deireadh seachtaine na Cásca ruinín beag éagsúl i gCaisleán an Bharraigh i mbliana agus tús curtha ag na Mistéalaigh Chaisléan an Bharraigh le ‘Castlebar 9’s’ – féile peile agus ceoil, a léithéid d’ócáid nach bhfuil feicthe roimhe seo i gCaisléan an Bharraigh. Bhain na Mistéalaigh bonn óir de chuid Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha amach […]

Már 08
FSMD – Lá Idirnáisiúnta na mBan

Tá áthas ar Ghlór na nGael Lá Idirnáisiúnta na mBan a cheiliúradh trí aird a dhíriú ar na mná sna clubanna CLG a bhailigh boinn FSMD anuraidh. Tá éacht á dhéanamh ag mná na Fondúireachta i gcur chun cinn na Gaeilge gach bliain. Guímid Lá Idirnáisiúnta na mBan den scoth orthu agus ar na mná go léir.

Feab 07
Blitzchomórtais do scoileanna urraithe ag Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha

Os cionn céad scoil le páirt a ghlacadh i mblitzchomórtais urraithe ag Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha I dtionscnamh úrnua chun pobal Gaelach níos láidre a chothú agus an Ghaeilge a chur chun cinn tá maoiniú suntasach á chur ar fáil ag Glór na nGael do chlubanna Chumann Lúthchleas Gael (CLG) ar fud na tíre le […]

Nol 01
Oíche mhór cheiliúrtha ag Páirc an Chrócaigh agus boinn Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha 2023 bronnta

Bronnadh boinn aitheantais Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha 2023 ag searmanas speisialta i bPáirc an Chrócaigh oíche Aoine, an 1 Nollaig 2023. Bhuaigh 55 club ó gach cearn den tír boinn chré-umha, airgid nó óir as a gcuid iarrachtaí, a gcuid oibre agus a dtiomantas do chur chun cinn na Gaeilge. Ba í an craoltóir spóirt […]

Sam 14
Cruinniú Boird Ghlór na nGael 4 Samhain 2023 – Cinntí

Tá sé fógraithe ag Glór na nGael go bhfuil luach breis agus €71,150 i ndeontais ceadaithe ag an cheanneagraíocht do ghrúpaí pobail agus do chlubanna CLG tríd na scéimeanna Bláthú agus Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha (FSMD). Fógraíodh an méid seo ag cruinniú de chuid an Bhord Stiúrtha i gCill Airne ag an deireadh seachtaine. Dhá […]

Nol 22
FÍSEÁN – Cluichí Ceannais Blitzchomórtas na Fondúireachta 2022

Cluiche Ceannais Blitzchomórtas na Fondúireachta 2022 bainte ag CLG Cill Mochuda Na Crócaigh Bhain CLG Cill Mochuda Na Crócaigh, Stigh Lorcán, Baile Átha Cliath an chraobh i gCluiche Ceannais Blitzchomórtas na Fondúireachta bhí ar siúl in Sord Dé Sathairn 3 Nollaig 2022. Is é an tAire Jack Chambers a sheol Blitzchomórtas na Fondúireachta go hoifigiúil […]

Nol 12
Buiséad €9,000 ceadaithe faoin scéim Teanga Tí sa CLG

Ceadaíodh buiséad míle euro don naoi gclub seo a leanas faoin scéim Teanga Tí sa CLG: Cumann Peil na mBan Maigh Cuilinn, Co na Gaillimhe Carna Caiseal CLG, Co na Gaillimhe CLG na nDúnaibh, Co Dhún na nGall Na Gaeil Óga CLG, Baile Átha Cliath Mícheál Mac Daibhéid CLG, An Suaitreach, Co Dhoire CLG Mungairit/Naomh […]

Nol 06
Boinn Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha 2022 bronnta

Bronnadh boinn Sheosaimh Mhic Dhonncha ar 55 club CLG ó gach cearn den tír ag ócáid speisialta ag Páirc an Chrócaigh, oíche Aoine, an 2 Nollaig.  Bronnadh an méid is mó bonn riamh ag ócáid na bliana seo, rud a tharla go díreach mar gheall ar an ardú suntasach atá tagtha ar rannpháirtíocht sa scéim […]

Már 17
Boinn Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha 2021 Bronnta

Bhronn Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael, Labhrás Mac Carthaigh, boinn Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha 2021 ag ócáid speisialta ag Páirc Naomh Éanna, Baile Buadáin oíche Chéadaoine, an 16 Márta. Sé bhonn cré-umha agus fiche a bhronnadh ar an oíche, chomh maith le sé bhonn airgid agus cúig bhonn óir. Bronnadh na boinn ar chlubanna ó gach […]

Már 11
Scéim Deontas Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha Oscailte

Tá Glór na nGael, i gcomhar le Cumann Lúthchleas Gael, ag glacadh le hiarratais ar dheontais ó chlubanna atá cláraithe le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha le haghaidh babhta 1 den scéim i 2022. Tá deontas de suas le €500 ar fáil anois do chlubanna atá rannpháirteach sa scéim teanga Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Incháilithe faoin […]