Site logo

Tá Glór na nGael ag comhoibriú le Independent Broadcasters of Ireland chun sraith chláir raidió a léiriú dar teidéal Comhrá sa Charr do na stáisiúin raidió seo a leanas: BEAT 102103, Classic Hits, East Coast, Galway Bay FM, Highland Radio, KCLR 96FM, Midlands 103, Midwest Radio, Radio Nova, Red FM, and South East Radio.

Ar na cláracha, bíonn thuismitheoir agus páiste s’acu i mbun comhrá faoi ghnáth ghnóthaí an tsaoil. Cuimsíonn an t-ábhar cainte spraoi, saol an bhaile, spórt, cúrsaí scoile, cursaí an tsaoil agus eile. Tá ábhar tacaíochta do na cláir ar fáil anseo thíos.

Iarraimid ar thuismitheoirí na focail is abairtí a léamh agus iad a shní isteach ina ghnáth chomhrá laethúil le páistí s’acu féin. Bainigí sult as.