Site logo

Tá réimse leathan scéimeanna agus tacaíochtaí ar fáil ó Ghlór na nGael chun an Ghaeilge a chur chun cinn.
Cliceáil ar na naisc seo thíos le haghaidh tuilleadh eolais:

Tacaíocht do chlubanna CLG

Tacaíocht do theaghlaigh

Tacaíocht do ghnólachtaí

Tacaíocht do
dhaltaí scoile

Tacaíocht do
ghrúpaí pobail

Tacaíocht do scoileanna

Siopa ar líne

Imeachtaí ag teacht aníos

Bunaíodh Glór na nGael sa bhliain 1961 mar uirlis forbartha teanga tríd chomórtas idir grúpaí pobail. I 2014 ceapadh Glór na nGael mar cheanneagraíocht Gaeilge, ceann den sé cheanneagraíocht maoinithe ag Foras na Gaeilge. 

Tá freagracht ar leith ag Glór na nGael i dtrí réimse oibre, forbairt na Gaeilge sa teaghlach, forbairt na Gaeilge i measc grúpaí pobail agus forbairt na Gaeilge i measc grúpaí fiontraíochta agus gnó.