Site logo

Pleanáil Teanga

Tá Glór na nGael tiomanta do thacaíocht phraiticiúil a chur ar fáil sa phleanáil teanga do ghrúpaí pobail fud fad na tíre.

Tá Glór na nGael tiomanta do thacaíocht phraiticiúil a chur ar fáil le go bhféadfaí dlús a chur faoi phróiseas na pleanála teanga nó borradh a chur faoi ghníomhaíochtaí pleanála teanga atá ar siúl cheana féin.

Cuireann foireann Ghlór na nGael ceardlanna ar an phleanáil teanga ar fáil ar bhonn réigiúnach a thabharfaidh buneolas do ghrúpaí pobail agus do ghníomhairí mar chuidiú tabhairt faoin a bplean féin a chur le chéile. Tá foireann Ghlór na nGael ar fáil chun chuidiú agus comhairle a thabhairt do ghrúpaí pobail ag am ar bith agus iad i bun pleanála. Trí cuairteanna rialta timireachta, cuirfidh Glór na nGael seirbhís leanúnach comhairleoireachta ar fáil do ghréasan leathán do choistí pobail i rith na bliana.

Tá ‘Roghannna’, lámhleabhar eolas faoin Phleanáil Teanga a d’fhoilsigh Glór na nGael ar fáil ó www.siopaudar.ie

Sruthanna

3 Videos