Site logo

Teanga Tí i gClubanna an Cumann Lúthchleas Gael

Bíonn Glór na nGael ag obair lámh ar lámh le clubanna CLG timpeall na tíre leis an Ghaeilge a chur chun cinn.

Tá an CLG féin ar cheann de na heagraíochtaí is mó a mhúnlaigh Éire mar aithnímid í inniu. Ó bunaíodh Í sa bhliain 1884 bhí sÍ ag croí lár saol spóirt is cultúrtha na tíre. Ní nach ionadh mar sin go mbeadh clubanna timpeall na tíre ag iarraidh freastal níos fearr a dhéanamh ar theaghlaigh Ghaeilge agu labhairt na Gaeilge sa bhaile a spreagadh i measc teaghlaigh an chlub.

Is féidir le teaghlaigh atá mar chuid de phobail an chlub páirt a ghlacadh  sa scéim Teanga Tí tríd líonraí de theaghlaigh a chruthú a thagann le chéile go sóisialta ar bhonn rialta trí Ghaeilge.

Is íosmhéid de chúig theaghlach a bheadh páirteach i ngach grúpa. Is féidir go bhfuil Gaeilge líofa nó Gaeilge mheasartha ag tuismitheoirí agus iad ag iarraidh feabhas a chur lena gcumas nó iad ar bheagán Gaeilge ach gur mian leo caighdeán níos airde a bhaint amach. Tá áit ann dóibh sa scéim seo.

Cuireann Oifigeach na Gaeilge sa chlub iarratas páirt a ghlacadh sa scéim chuig Glór na nGael ar son na dteaghlach.