Site logo

Category: Gradaim

Beal 03
Comórtas “Fáilte 2024” seolta ag Carroll’s Irish Gifts

Tá comórtas “Fáilte 2024” seolta ag Carroll’s Irish Gifts.  Tá an comórtas oscailte do ghnólachtaí nuabhunaithe, gnólachtaí beaga, dearthóirí, déantóirí agus fiontraithe atá ag cruthú bronntanas, seodra, bia nó éadaí. Is comhlacht atá cláraithe le GRADAIM Gnó na hÉireann ‘As Gaeilge’ a raibh an bua acu sa chomórtas Fáilte 2023. Tá” As Gaeilge” suite i […]

Már 08
Scéim Tacaíochta Gnó 2024 ar oscailt anois

Tá Scéim Tacaíochta Gnó 2024 ar oscailt anois – deis do ghnólachtaí tacaíocht airgid suas le 50% a fháil ar chomharthaíocht/ábhar margaíochta i nGaeilge/dátheangach Tá Scéim Tacaíochta Gnó Foras na Gaeilge ag glacadh le hiarratais anois do 2024. Tá sé mar aidhm ag an scéim cuidiú le gnólachtaí an Ghaeilge a chur ar chomharthaí, pacáistí, suíomhanna […]

Feab 02
Tá clárúchán don scéim GRADAIM 2024 oscailte anois

Tá GRADAIM Gnó na hÉireann ag glacadh le clárúcháin don tríú bliain as a chéile. Is scéim aitheantais é GRADAIM Gnó na hÉireann a bhronnann stádas cré-umha, airgid, nó óir ar chomhlachtaí bunaithe ar a gcuid éachtaí i gceann amháin, dhá cheann, nó i ngach ceann de na catagóirí seo a leanas: 1. Comharthaíocht, 2. […]

Sam 16
GRADAIM Fiontraí Óg na Bliana 2023 bainte ag Mia Nic Dáibhéid ó Anagaire, Dún na nGall agus ag Fíricí Fánacha, ceathrar fear óg ó Chorcra Dhuibhne

Thug Mia Nic Dáibhéid as Anagaire agus “Fíricí Fánacha”, ceathrar fear óg ó Chorcra Dhuibhne leo Gradaim ‘Fiontraí Óg na Bliana 2023’ ag mórócáid Gradaim Gnó na hÉireann sa Hogan Suite i bPáirc an Chrócaigh ar an 15ú Samhain 2023. Ba í Mary Kennedy, an láithreoir clúiteach teilífíse a bhronn na gradaim i mbliana. Is […]

Sam 15
GRADAIM Gnó na hÉireann bronnta ar 146 gnólacht

Bronnadh comharthaí GRADAIM Gnó na hÉireann 2023 ar 146 gnólacht ag mórócáid i Páirc an Chrócaigh inniu an 15ú Samhain 2023. Ina measc na gnólachtaí bhí Tesco Ireland, JD Wetherspoon, agus Trócaire. Is í an láithreoir teilifíse Mary Kennedy a bhronn na Gradaim, agus ba í Sinéad Ní Uallacháin a bhí mar bean an tí. […]

Mei 21
Folúntas Poist – Tar ag obair linn!

Tar ag obair linn ar GRADAIM! Tá muid ar lorg Oifigeach Forbartha sa Rannóg Fionntraíochta agus Gnó chun GRADAIM agus scéimeanna eile Glór na nGael a chur chun tosaigh i Mumhan & Connacht. Tá tuilleadh eolais ar fáil ón fhoirm seo. Seoltar CV & Litir Chumhdaigh go dtí: dara@glornangael.ie nó líon an fhoirm seo roimh […]

Mei 20
Oifigeach Forbartha – Rannóg Fiontraíochta agus Gnó

Cuireann Glór na nGael tacaíocht, cuidiú agus aitheantas ar fáil do ghnólachtaí atá i mbun an Ghaeilge a úsáid, nó ar mhaith leo í a úsáid, mar chuid den ghnó acu, nó chun seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge. Cuid lárnach den soláthar a dhéanann Glór na nGael d’earnáil an ghnó ná an scéim […]

Aib 18
Duais Aitheantais GRADAIM bronnta ar Dhúchas an Daingin

Bronnadh duais aitheantais GRADAIM Gnó na hÉireann ar Dhúchas an Daingin, an eagraíocht atá ag cur plean teanga Dhaingean Uí Chúis i bhfeidhm. Rinne Dúchas an Daingin obair as cuimse le linn 2022 chun an scéim GRADAIM a chur chun tosaigh sa bhaile sin. Chuidigh foireann agus baill an ghrúpa le 35 gnó clárú leis […]

Sam 28
Scéim deontais do Chumainn Ghaelacha

Tá scéim deontais do chumann ghaelacha i gcoláistí 3ú leibhéal seolta ag Glór na nGael inniu. Is í aidhm na scéime seo ná cur le líon na n-imeachtaí ar champas sa tréimhse iarr-COVID agus tá uasmhéid de €800 in aghaidh an chumainn ar fáil. Chun cur isteach ar an deontas is gá go mbíonn an […]

Sam 24
Deontas €602,000 ceadaithe don scéim GRADAIM

Is cúis áthais do Ghlór na nGael a fhógairt go bhfuil deontas de €602,000 ceadaithe ag an Aire Stáit sa Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Jack Chambers T.D., thar tréimhse trí bliana, chun forbairt a dhéanamh ar an scéim GRADAIM Gnó na hÉireann. Dúirt Bainisteoir Forbartha, Gnó agus Fiontraíocht Ghlór na nGael, […]

Sam 23
Deontas €602,000 ceadaithe do scéim GRADAIM Gnó na hÉireann

Is cúis áthais do Ghlór na nGael a fhógairt go bhfuil deontas de €602,000 ceadaithe ag an Aire Stáit sa Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Jack Chambers T.D., thar tréimhse trí bliana, chun forbairt a dhéanamh ar an scéim GRADAIM Gnó na hÉireann. Dúirt Bainisteoir Forbartha, Gnó agus Fiontraíocht Ghlór na nGael, […]