September 18, 2020

Ár bhFoireann

Lorcán Mac Gabhann

Ceannasaí
Lorcán Mac Gabhann

Ceannasaí

Tá Lorcán Mac Gabhann fostaithe mar Cheannasaí ar Ghlór na nGael ón mbliain 2001. Roimhe sin, chaith sé tréimhse fada le Foras na Gaeilge/Bord na Gaeilge i Rannóg na gCuntas agus sa Rannóg Forbartha Phobail. Trémhsí caite aige mar Chathaoirleach ar Ghaelscoil Thaobh na Coille, mar Chathaoirleach ar Ghaelcholáiste an Phiarsaigh, mar Chathaoirleach ar Iontaobhas na Gaelscolaíochta i mBéal Feirste agus mar Chathaoirleach ar an bpatrún scoile An Foras Patrúnachta.

Nora Welby

Oifigeach Forbartha, Bainisteoir na gComórtas
Nora Welby

Oifigeach Forbartha, Bainisteoir na gComórtas

Cainteoir Gaeilge ó dhúchas a rugadh agus a tógadh i Ros Muc, Conamara, fuair Nóra Welby bunoideachas i Ros Muc agus meanscolaíocht i scoil chónaithe Coláiste Chroí Mhuire sa Spidéal agus i Scoil Phobal Charna. Tar éis cúrsa i Riaracháin Oifige agus Eagraíochta agus Forbairt Pobail i mBaile Átha Cliath, d’oibrigh sí le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge. Tá blianta fada caite aici le Glór na nGael agus tá taithí agus eolas leathan aici ar obair phobail ar fud na tíre. Is ball í de Choiste Clár na Leabhar Gaeilge.

+353 872518175

Eoghan Mac Cormaic

Bainisteoir Forbartha, Gnó agus Fiontraíocht
Eoghan Mac Cormaic

Bainisteoir Forbartha, Gnó agus Fiontraíocht

Is as Doire d’Eoghan Mac Cormaic, ach tá cónaí air i nGaillimh lena bhean chéile agus a gceathrar páistí. Tá Eoghan ag obair le Glór na nGael ó 2005 agus roimhe sin chaith sé cúig bliana fostaithe le Gaeilge Locha Riach. Ceapadh Eoghan ar Bhord Fhoras na Gaeilge i 2006 agus mar LeasChathaoirleach ó 2007. Bíonn sé gníomhach ag cruthú cluichí boird agus díslí as Gaeilge ina shaol oibre, agus a shaol phearsanta chun cuidiú le háiseanna oideachais agus sóisialta a fhorbairt do phobal na Gaeilge.

Úna Ní Chonaire

Oifigeach Forbartha
Úna Ní Chonaire

Oifigeach Forbartha

Is as Ráth Chairn, Co. na Mí d'Úna Ní Chonaire.  Tá Úna ag obair leis an Rannóg Pobail, ag cuidiú le coistí agus grúpaí pobail chomh maith le clubanna CLG.

+353 046 9430974

Marcas Mac Ruairí

Bainisteoir Forbartha, Gaeilge sa Teaghlach
Marcas Mac Ruairí

Bainisteoir Forbartha, Gaeilge sa Teaghlach

Is as Dún Pádraig, Co. an Dúin, do Mharcas Mac Ruairí agus b’iriseoireacht a chéad ghairm. Is bainisteoir forbartha é anois le Glór na nGael i nDún Garbhán. Tá blianta fada caite aige ag plé le cúrsaí Gaeilge. Chuidigh sé le bunscoil a bhunú i nDún Phádraig. Tá ceithre leabhar staire scríofa aige agus staidéar saineolach déanta aige ar an Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha agus Mionlaigh. Tá MA aige sa Ghaeilge Nua agus Dioplóma sa Phleanáil Teanga.

Sinéad Ní Mhearnóg

Oifigeach Forbartha, Uladh
Sinéad Ní Mhearnóg

Oifigeach Forbartha, Uladh

Is Eoghanach í Sinéad Ní Mhearnóg as an Caisleán Glas i lár Sléibhte Mhuintir Luinigh. Tá Céim Bhaitsiléara aici i nGaeilge agus Spáinnis ó Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus Céim Mháistir i bPleanáil Teanga. D’oibrigh sí le Cultúrlann Uí Chanáin i nDoire agus le Comhaltas Ceoltóirí Éireann. Tá taithí leathan aici ar chúrsaí óige agus tá sí bainteach le grúpaí forbartha pobail áitiúla ina ceantar.

+353 834497443

Frainc Mac Cionnaith

Bainisteoir Forbartha, Forbairt Phobail
Frainc Mac Cionnaith

Bainisteoir Forbartha, Forbairt Phobail

Is as Caisleán Uidhilín i gCo. an Dúin do Frainc Mac Cionnaith ó dhúchas agus tá cónaí air anois i bparóiste Chill Chua.  Tá céim aige sa Léann Éireannach ó Ollscoil Uladh.  Bhí sé ina bhainisteoir Imeachtaí & Margaíochta i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich ar feadh seacht mbliana. Bhí ról aige i gcur chun cinn na Gaelscolaíochta ó thuaidh agus é ag obair mar Oifigeach Forbartha le Comhairle na Gaelscolaíochta agus le Grúpa Forbartha Mhóin na nIonadh, i gCo. Dhoire roimhe sin.  Is ball de bhord Ghlór Uachtair Tíre é agus tá tréimhsí caite aige mar bhall boird ag eagraíochtaí ar nós Baile agus An Cumann Gaelach in Ollscoil Uladh.

Seán Ó hAdhmaill

Bainisteoir Acmhainní Daonna
Seán Ó hAdhmaill

Bainisteoir Acmhainní Daonna

Rugadh agus tógadh Seán Ó hAdhmaill le Gaeilge in Iarthar Bhéal Feirste ach tá cónaí air anois i mBaile Átha Cliath. Pósta le Tara, tá ceathrar páiste aige. Tá gaeloideachas faighte aige ón naíscoil go dtí an ollscoil. Tá Céim Mháistir sa Chleachtas Dátheangach aige, Baitsiléir Eolaíochta in Airgeadais, Ríomhaireacht agus Fiontraíocht, Dioplóma sa Bhainistíocht Acmhainní Daonna, Bun Dioplóma in Oiliúint & Oideachais agus tá sé aitheanta mar bhall den CIPD. Tá taithí leathan ag Seán in earnáil na Gaeilge le tréimhsí caite aige ag obair le Feachtas, Gaelscoileanna Teo. agus Forbairt Naíonraí Teo.

+353 834437523

Caitríona Nic Seoin

Oifigeach Forbartha, Uladh
Caitríona Nic Seoin

Oifigeach Forbartha, Uladh

Is as Gleann Cholm Cille i nGaeltacht Iardheisceart Co. Dhún na nGall do Chaitríona Nic Seoin. Tá Céim Bhaitsiléara i nGaeilge & Dlí aici ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Céim Mháistir i bPleanáil Teanga. Bhí sí cúig bliana mar Oifigeach Forbartha Teanga le Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille agus dhá bhliain le Foras na Gaeilge i nGaoth Dobhair sula thosaigh sí le Glór na nGael. Mar Oifigeach Caidrimh Poiblí & Oifigeach Gaeilge le CLG Naomh Columba ar feadh seacht mbliana, bhí sí lárnach in eagrú Comórtas Peile na Gaeltachta 2008. Craolann sí fógraí óna ceantar dúchais do Camchuairt ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Caibríní de Barra

Oifigeach Forbartha, Cúige Mumhan
Caibríní de Barra

Oifigeach Forbartha, Cúige Mumhan

As Baile Átha Cliath ó dhúchas, tá Cabríní de Barra ina cónaí i nDún Garbhán, Co. Phort Lairge. Tá Dioplóma aici in Obair Shóisialta & Dioplóma Ard-Oideachais i Staideár Sóisialta Feidhmeach ó Ollscoil Huddersfield. Ba thimire í le Coláiste na bhFiann fadó agus tá taithí aici mar bhainisteoir seirbhísí do dhaoine le míchumas i Sasana agus in Éirinn. Ba leas-bhainisteoir í ar Chlár Kosovar na hÉireann agus bhí sí mar bhainisteoir Teanga & Forbartha do Ghaeltacht na nDéise ó 2008-2012. Tá iníon agus mac aici.

Dara Ó Baoill

Oifigeach Forbartha
Dara Ó Baoill

Oifigeach Forbartha

Tógadh Dara Ó Baoill i gCois Fharraige, Co. na Gaillimhe. Tá Dara ag obair mar Oifigeach Cumarsáide agus Acmhainní Daonna.

+353 838676063

Áinín Uí Chaiside

Oifigeach Forbartha, Uladh
Áinín Uí Chaiside

Oifigeach Forbartha, Uladh

Rugadh agus tógadh Áinín Uí Chaiside sa Ghráinseach Mhór i gCo. Ard Mhacha. D’fhreastal sí ar Mheánscoil Phádraig ar an Chéide. Tá Céim Bhaitsiléara agus Céim Mháistir aici sa Ghaeilge agus sa Léann Ceilteach ó Ollscoil na Ríona agus PGCE ó Coláiste Mhuire, Béal Feirste. Bhí sí cúig bliana mar múinteoir Gaeilge meánscoile agus seal mar Oifigeach Forbartha sa Roinn Cultúr, Ealaín agus Fóillíochta ó thuaidh. Is spéis lei leitheoireacht, ranganna aclaíochta trí Ghaeilge agus siúl sléibhe.

+353 834460763

Donach Ó Lonargáin

Tionscadal Veain COGG
Donach Ó Lonargáin

Tionscadal Veain COGG

Donach Ó Lonargáin is the co-ordinator of the COGG Van. This is a library of books and articles in the Irish language for schools, funded by COGG and the van is available for school visits to give teachers an opportunity to view the latest teaching aids and the best available for the teaching of Irish.

+353 831002301

Seán de Paor

Oifigeach Forbartha
Seán de Paor

Oifigeach Forbartha

Tá Seán de Paor ag obair leis an Rannóg Pobail ag cuidiú le coistí agus grúpaí pobail chomh maith le clubanna CLG.  Tá Seán ag feidhmniú ar son Ghlór na nGael i gceantar Bhaile Átha Cliath agus Chill Dara.

00353 872837413

Seán Ó Cuirrín

Oifigeach Forbartha
Seán Ó Cuirrín

Oifigeach Forbartha

Is as ceantar Iorras Aithneach i gConamara é Seán Ó Cuirrín. Is ag múinteoireacht a chaith sé formhór a shaol oibre, ag teagasc tír eolais agus corp oideachas. Tá an-suim i gcúrsaí spóirt aige, go háirithe sna cluichí Gaelacha ó thosaigh sé ag imirt do Chárna/Caiseal ag aois óg. Is cainteoir dúchais é agus tá an-chion agus suim aige i gcúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta. Is é an tOifigeach Forbartha i gceantar Mhaigh Eo agus Gaillimh.

+353 87 2802573

Pádraig Ó Neachtain

Oifigeach Forbartha
Pádraig Ó Neachtain

Oifigeach Forbartha

Tá Pádraig Ó Neachtain ag obair leis an Rannóg Pobail agus leis an Rannóg Teaghlaigh, ag cuidiú le coistí agus grúpaí pobail, clubanna CLG chomh maith le solathar Ghlór na nGael do theaghlaigh Gaeilge.  Tá Pádraig ag feidhmniú ar son Ghlór na nGael i gCiarraí, Luimneach agus Co. an Chláir.

00353 873666784

Liam de Lása

Oifigeach Forbartha
Liam de Lása

Oifigeach Forbartha

Tá Liam de Lása ag obair leis an Rannóg Pobail agus leis an Rannóg Teaghlaigh, ag cuidiú le coistí agus grúpaí pobail, clubanna CLG chomh maith le solathar Ghlór na nGael do theaghlaigh Gaeilge.  Tá Liam ag feidhmniú ar son Ghlór na nGael i gCill Chainnigh, Tiobraid Árann, Laois agus Uibh Fhailí.

Sara Ní Chuireáin

Oifigeach Forbartha
Sara Ní Chuireáin

Oifigeach Forbartha

Is as ceantar Ghaoth Dobhair í Sara Ní Chuireáin.  Is í an tOifigeach Forbartha i gceantar Dhoire, an Dúin, Ard Mhacha agus Fearmanach.


X
X