Site logo

Fiontraí Óg na Bliana 2023

Fíricí Fánacha

Ó Ghaeltacht Chorca Dhuibhne i gContae Chiarraí do Ruairí Ó hÓgáin, Diarmuid Ó Seaghadha, Leo de Brún and Cathal Ó Dufaigh. Bhunaigh siad an chomhlacht Fíricí Fánnacha mar thionscadal idirbhliana ar Phobalscoil Chorca Dhuibhne. Chruthaigh siad an cluiche ‘Fíricí Fánacha’, ar chluiche quiz é i nGaeilge bunaithe ar an spóirt. Tá 200 ceist ann faoin CLG, rugbaí, sacar, agus spóirt eile atá clóite ar chartaí agus ar díol go háitiúil agus ar líne. Tá súil acu a gcuid díolacháin a leathnú chuig margadh níos leithne amach anseo. Deir na moltóirí go bhfuil bua ar leith ag na fir óga seo don fhiontraíocht agus go bhfuil paisean acu don Ghaeilge agus don spóirt.
Rannóg 1

Mia Nic Dáibhéid

Is as Anagaire i nGaeltacht Dhún na nGall do Mia Nic Dáibhéid a thosaigh a gnó fein ag díol uachtar reoite ar láthair an ghnó teaglaigh. D'oscail sí Siopa Uachtar Reoite Mhic Dhaibhéid 2021. Deir Mia go raibh sí ag iarraidh gnó a bhunú le tamaill agus thapaigh sí an deis. Tá an siopa ag fás gach uile lá ó shin de bharr saothar an deichniúir atá anois ag obair ann agus dá bharr úsáid cliste na meáin shoisialta. Chonaic 300,000 duine an chéad físéan a rinne siad i nGaeilge ar líne. Tá uachtar reoite an-bhlasta, creathán bainne, donnóga sheacláide, vaiféal agus go leo rudaí milse eile ar díol ann. Deir na moltóirí go bhfuil fás agus forbairt iontach tagatha ar ghnó nua Mia le dá bhliain anuas agus go bhfuil a díogras don ghnó le moladh.
Rannóg 2

Bronntar dhá ghradaim ar leith le linn searmanas bronnta GRADAIM ar bheirt duine óg a léiríonn bua don fhiontraíocht le Gaeilge. Léiríonn buaiteoirí 'Fiontraí Óg na Bliana' na tréithe seo a leanas; bua don fhiontraíocht, cumas samhlaíoch ina c(h)ur chuige, íomhá dhearfach i leith na Gaeilge a chur chun tosaigh, seirbhís le Gaeilge don chustaiméir nó don chliant.

Rannóg 1 Aois 12-18 (aois scoile le linn na scoilbhiana sin)

Rannóg 2 Aois 18-21 (duine atá thar aois na scoile ach faoi 22 i Meitheamh na bliana sin)

Ainmnigh duine anois le haghaidh Fiontraí Óg na Bliana 2024

Fiontraí Óg na Bliana 2022

Róisín Dalby

Is í Róisín Dalby buaiteoir Fiontraí Óg na Bliana 2022, Rannóg 1 (Aois 12-18). Is as Baile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí do Róisín agus tá sí ag obair léi sa Goat Caifé, sa Daingean. Tá polasaí Gaeilge ar dtús in úsáid aici féin ar obair ina mbeannaíonn sí do gach custaiméir i nGaeilge. Creideann Róisín go gcuireann úsáid na Gaeilge sa chaifé go mór leis an eispéireas cultúrtha sa bhaile agus chuige sin, tá sí ag cuidiú lena comhghleacaithe cur leis an Ghaeilge atá acu. Tá Róisín tiomanta do chur chun cinn na Gaeilge sa Ghaeltacht agus is cinnte gur ionach an spreagadh í do dhaoine eile i nGhaeltacht Chorca Dhuibhne.

Aoibhín Ní Dheagha

Is í Aoibhín Ní Dheagha buaiteoir Fiontraí Óg na Bliana, Rannóg 2 (Aois 18-21). Is ó Ghaoth Dobhair d’Aoibhín agus tá a gnó féin aici, Cácaí Aoibhín, a bhunaigh sí nuair nach raibh sí ach ceithre bliana déag d’aois. Tá sí anois ag déanamh cístí le haghaidh siopaí agus caiféanna fud fad Ghaeltacht Iarthuaisceart Thír Chonáill chomh maith le orduithe speisialta, ar nós cístí bhreithlá agus cístí posta. D’oscail sí cistín nua dá cuid féin ar na moillibh. Creideann Aoibhín go bhfuil ról tabhachtach ag an fhiontraíocht i gcaomhnú na teanga sa Ghaeltacht agus ba mhaith léi cuidiú leis an Mheitheal Pleanála Teanga chun daoine óga an cheantair a spreagadh i dtreo na fiontraíochta.