Site logo

Fiontraí Óg na Bliana 2022

Róisín Dalby

Is í Róisín Dalby buaiteoir Fiontraí Óg na Bliana 2022, Rannóg 1 (Aois 12-18). Is as Baile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí do Róisín agus tá sí ag obair léi sa Goat Caifé, sa Daingean. Tá polasaí Gaeilge ar dtús in úsáid aici féin ar obair ina mbeannaíonn sí do gach custaiméir i nGaeilge. Creideann Róisín go gcuireann úsáid na Gaeilge sa chaifé go mór leis an eispéireas cultúrtha sa bhaile agus chuige sin, tá sí ag cuidiú lena comhghleacaithe cur leis an Ghaeilge atá acu. Tá Róisín tiomanta do chur chun cinn na Gaeilge sa Ghaeltacht agus is cinnte gur ionach an spreagadh í do dhaoine eile i nGhaeltacht Chorca Dhuibhne.
Rannóg 1

Aoibhín Ní Dheagha

Is í Aoibhín Ní Dheagha buaiteoir Fiontraí Óg na Bliana, Rannóg 2 (Aois 18-21). Is ó Ghaoth Dobhair d’Aoibhín agus tá a gnó féin aici, Cácaí Aoibhín, a bhunaigh sí nuair nach raibh sí ach ceithre bliana déag d’aois. Tá sí anois ag déanamh cístí le haghaidh siopaí agus caiféanna fud fad Ghaeltacht Iarthuaisceart Thír Chonáill chomh maith le orduithe speisialta, ar nós cístí bhreithlá agus cístí posta. D’oscail sí cistín nua dá cuid féin ar na moillibh. Creideann Aoibhín go bhfuil ról tabhachtach ag an fhiontraíocht i gcaomhnú na teanga sa Ghaeltacht agus ba mhaith léi cuidiú leis an Mheitheal Pleanála Teanga chun daoine óga an cheantair a spreagadh i dtreo na fiontraíochta.
Rannóg 2

Bronntar dhá ghradaim ar leith le linn searmanas bronnta GRADAIM ar bheirt duine óg a léiríonn bua don fhiontraíocht le Gaeilge. Léiríonn buaiteoirí 'Fiontraí Óg na Bliana' na tréithe seo a leanas; bua don fhiontraíocht, cumas samhlaíoch ina c(h)ur chuige, íomhá dhearfach i leith na Gaeilge a chur chun tosaigh, seirbhís le Gaeilge don chustaiméir nó don chliant.

Fiontraíocht na Gaeilge

Fiontraí óg

An bhfuil aithne agat ar dhuine óg a léiríonn bua na fiontraíochta?

Bronnfar dhá ghradaim ar leith le linn searmanas bronnta 2022 ar bheirt duine óg a léiríonn bua don fhiontraíocht le Gaeilge. Is sa dá rannóg seo a bhronnfar na gradaim:

Rannóg 1

Fiontraí Óg na Bliana

Aois 12 – 18 (aois scoile le linn na scoilbhliana 21/22)

Rannóg 2

Fiontraí Óg na Bliana

Aois 18 – 21 (duine atá thar aois na scoile ach faoi 22 bliain d’aois i Meitheamh 2022)

An dóigh chun duine óg a mholadh

Ar mholadh ón choiste pobail áitiúil nó ón scoil, déanfaidh moltóirí na scéime iarratas a mheas don Ghradam seo.

Chun duine óg a ainmniú don ghradam, is cóir an fhoirm ar an leathanach seo a  chomhlíonadh faoin 19 Lúnasa 2022.  Is gá a shoiléiriú ar an fhoirm mar a léiríonn an duine ainmnithe na tréithe seo a leanas:

Bronnadh

Tar éis sin, cuirfidh moltóirí na scéime aithne níos fearr ar na fiontraithe a shaothraíonn áit ar an ghearrliosta trí agallamh gairid.  Bronnfar trófaí, iPad agus 3 ticéad le haghaidh searmanas bronnta 2022 ar an dá bhuaiteoir, chomh maith leis an teideal ‘Fiontraí Óg na Bliana de chuid GRADAIM’.

Déan teagmháil linn ag gno@glornangael.ie le haghaidh tuilleadh eolais

Ainmnigh duine anois le haghaidh Fiontraí Óg na Bliana 2023