Site logo

Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha

Is scéim tacaíochta de chuid Ghlór na nGael agus de chuid an Chumainn Lúthchleas Gael í Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha le haghaidh clubanna CLG ar mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn.  Tá formhór na gclubanna ag cur na Gaeilge chun cinn bealach amháin nó bealach eile.

Is é cuspóir na fondúireachta seo ná na hiarrachtaí sin a fhorbairt ar bhonn tomhaiste agus pleanáilte.  Cuirfidh Glór na nGael cuidiú ar fáil don Oifigeach Gaeilge i bhfoirm chomhairle, tacaíochta agus idéanna le tógáil ar an obair mhaith atá á déanamh sa chlub cheana féin.  Is féidir deontas a lorg ón Fhondúireacht chun cuidiú leis na pleananna sin a chur i gcrích agus bronnfar bonn ar na clubanna as méid áirithe a bhaint amach ar son na teanga.

Trí chlárú le Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha tá clubanna ag tabhairt tiomantais go gcuirfear an Ghaeilge chun cinn go gníomhach agus go dtabharfar spás lárnach di i saol laethúil an chlub.

Chomh maith le deontais, boinn a bhronnadh, déanfaidh muid cinnte de go mbeidh comhairle ghairmiúil agus chuidiúil ar fáil do chlubanna ag gach céim a thógfaidh siad ar a dturas teanga féin. Lonnaithe go háitiúil, beidh comhairleoir ainmnithe ag clubanna le smaointí maithe agus leis an taithí cheart chun iad a threorú.

Tá spásanna ar an scéim seo teoranta. Líon an fhoirm chun spéis a léiriú sa scéim ar son do chlub féin agus déanfaidh ball foirne ó Ghlór na nGael teagmháil leat. Tá táille €30 chun clárú leis an Fhondúireacht ar feadh tréimhse bliana féilire.

Tá leabhrán le gach eolais ar Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha ar fáil anseo:

Imeachtaí