January 29, 2023

Forbairt Pobail

Tá áit lárnach ag forbairt na Gaeilge i measc an phobail ar chlár oibre Ghlór na nGael.

Aithníonn Glór na nGael gurb í atá i gceist le forbairt pobail ná gníomh chun freastal ar riachtanais an phobail.  Is iad na príomhchúraim a bhaineann le forbairt na teanga sa phobal ná:

Úsáid – an Gaeilge a chur chun cinn, a chothú agus a neartú

Stádas – Dearcadh dearfach i leith na Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn

Cumas – Gaeilge an duine aonair / teaghlaigh / an phobail a chothú agus a bhuanú

I gcas sainchúraimí Ghlór na nGael mar eagras Gaeilge de, tá an próiseas pleanála teanga ag croílár na hoibre seo.

Thíos, tá liosta de sheirbhísí pobail a chuireann Glór na nGael ar fáil.


X
X