Site logo

Lámhleabhar Foirne

Is í aidhm an lámhleabhar foirne seo ná gach fostaí de chuid Ghlór na nGael a chur ar an eolas maidir leis na príomh-théarmaí agus coinníollacha fostaíochta san eagraíocht. Leagtar amach go cuimsitheach sa lámhleabhar foirne na polasaithe agus nósanna imeachta tábhachtacha a bhaineann le d’fhostaíocht. Is acmhainn úsáideach an lámhleabhar seo do gach fostaí nua agus ba chóir go ndéanfadh fostaithe tagairt dó ar bhonn leanúnach ó thaobh eolais i leith téarmaí agus choinníollacha fostaíochta.

Aithnítear nach féidir leis an lámhleabhar seo gach ceist a fhreagairt a thiocfadh chun cinn le linn na fostaíochta, mar sin iarrtar ar fhostaithe labhairt leis an gCeannasaí nó leis an mBainisteoir Acmhainní Daonna (BAD) i gcás nach féidir leo an t-eolas iomchuí a aimsiú sa lámhleabhar seo.

Déanfar an lámhleabhar foirne a leasú ó am go chéile de réir athraithe ar an reachtaíocht nó athraithe ar chleachtais Ghlór na nGael. 

 

Cuardaigh an Lámhleabhar Foirne