Site logo

Category: Ginearálta

Iúl 11
Fóram Chill Dara ag dul ó neart go neart

Bhí teacht le chéile taitneamhach agus bríomhar ann aréir i Rath Cobhthaigh agus tá buíochas mór ag dul do chathaoirleach agus coiste an chlub as na háiseanna iontacha a chur ar fáil dúinn. Bhí cuma iontach ar an gclubtheach agus an chomharthaíocht ar fad dátheangach. Chuireamar fáilte roimh ionadaithe ó sheacht gclub ag an gcruinniú […]

Iúl 11
Tuairisc Ráithe 02 – 2024

Tá Tuairisc Ráithe 02 Ghlór na nGael foilsithe. Cliceáil anseo

Iúl 05
Ár dTeanga, Ár Spórt – Gradaim speisialta bronnta ar chumainn Chorca Dhuibhne

Bronnadh Gradaim ar chumainn spóirt i gCorca Dhuibhne ag ócáid speisialta in Óstán Benners, Daingean Uí Chúis ar an 19 Meitheamh. D’eagraigh Tobar Dhuibhne, atá freagrach as an bpleanáil teanga sa cheantar,  scéim ar leith do chumainn spóirt len iad a spreagadh an Ghaeilge a úsáid ina gcuid gníomhaíochtaí.  Bhain CLG Daingean Uí Chúis, Cumann […]

Mei 08
Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha pléite ag cruinniú de Bhord an Chontae i Sligeach

Fuair Glór na nGael cuireadh chuig an chruinniú is déanaí a bhí ag Bord CLG Contae Shligigh, agus bhí lúcháir ar ár nOifigeach Forbartha Honoria Ní Mháille bheith i láthair leo ar an tseachtain seo caite le cur i láthair a dhéanamh ar Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Labhair Honoria leis an Oifigeach Gaeilge agus Cultúr […]

Mei 06
Clár Spraoi do Ghrupaí Súgartha

Tá clár oibre gníomhaíochtaí foilsithe ag Glór na nGael a thabharfaidh treoir dóibh siúd atá ag eagrú grúpaí súgartha trí mheán na Gaeilge. Is clár gníomhaíochtaí à la carte é an foilseachán nua seo, Clár Spraoi do Ghrúpaí Súgartha, inar féidir míreanna a roghnú as 120 gníomh faoi 30 téama.  Ba í Suzy Uí Ghallachóir, […]

Beal 30
Saoire Gaeltachta 2024

Tá an-áthas ar Ghlór na nGael go mbeimid ar ais i gCorca Dhuibhne don tSaoire bhliantúil Ghaeltachta. Beidh sí ar siúl idir an 10-17 Lúnasa 2024. Tugann an tSaoire deis do theaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge teacht le chéile in atmaisféar spraíúil, tacúil agus cairdiúil chun aithne a chur ar a chéile agus […]

Beal 29
Bhí an spotsolas ar chlubanna i gclár Chluiche Ceannais Sinsir Uladh sa pheil

Bhí píosa deas i gClár Cluiche Ceannais Sinsir Uladh faoi dhá club atá cláraithe leis an Fhondúireacht, sin iad CLG Naomh Peadar agus CLG Chill Chartha. Tá CLG Naomh Peadar tar éis rath mór a bhaint amach ag cur chun cinn na Gaeilge trína gcuid gníomhaíochtaí éagsúla. Tá siad thar a bheith bródúil bonn airgid […]

Beal 24
Comhaontú Leibhéal Seirbhíse – Comhairle Contae Chiarraí agus Glór na nGael

Tá Comhaontú Leibhéal Seirbhíse aontaithe agus sínithe idir Comhairle Contae Chiarraí (CCC) agus Glór na nGael maidir le fostú agus bainistiú Oifigeach Pleanála Teanga do Phlean Teanga Chathair Saidhbhín.   Ag cruinniú idir an dá pháirtí in oifigí CCC shínigh Christy O’Connor, Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha CCC, Lorcán Mac Gabhann, Ceannasaí Ghlór na nGael an comhaontú.  […]

Beal 16
Bláthú ’23 – Ionad Naomh Pádraig Dobhar

Sa bhliain 2023 ceadaíodh maoiniú suntasach ar luach €40,000 do 41 ghrúpa Gaeilge ar fud  na tíre faoin scéim Bláthú, scéim miondeontais do choistí pobail atá riartha ag Glór na nGael. Trí mhaoiniú na scéime seo, cuireadh tacaíocht ar fáil do raon leathan gníomhaíochtaí, lena n-áirítear ócáidí, imeachtaí, siúlóidí, ranganna agus fiú amháin turasanna ó […]

Beal 12
‘Monopoly Junior as Gaeilge’ seolta i Leitir Ceanainn

Tá áthas mór orainn a fhógairt go bhfuil Monopoly Junior, an cluiche bord iontach seo do leanaí, ar fáil anois as Gaeilge! Seoladh an cluiche ar an Satharn, 11 Bealtaine i Leitir Ceanainn, áit ar bhailigh na sluaite chun taitneamh a bhaint as ócáid spleodrach ‘Lá Spraoi na Gaeilge’ a d’eagraigh Rannóg Teaghlaigh Ghlór na […]

Aib 17
Lá Traenála na gCúntóirí Teanga

Tháinig na cúntóirí Teanga le chéile ar lá traenála an tseachtain seo cáite in oifigí Fhoras na Gaeilge, Baile Átha Cliath. Tá na cúntóirí ag obair fud fad na tíre i scoileanna lánGhaeilge i mBailte Seirbhíse Gaeltachta agus i mbailte Líonraí Gaeilge atá aitheanta faoin bpróiseas pleanála teanga.  Chuir muid tús leis an lá le […]

Aib 12
Féile Bia Phort Láirge

Is cúis áthais é dúinn go bhfuilimid ag comhoibriú le Féile Bia Phort Láirge arís i mbliana le imeachtaí ar nós Picnic na dTeidí agus Cócaireacht le Chéile ar an Satharn 20ú Aibreán.  Maidin Shatharn, an 20ú ag a 11:00 beidh Teidí, Caibríní agus Bróna ag dul libh go Chaisleán Dún Garbhán chun picnic a […]