Site logo

Category: Ginearálta

Nol 04
Folúntas Poist – Bainisteoir Cúnta Riaracháin

Tá gach eolas ar fáil anseo: Bainisteoir Cúnta Riaracháin Sainchuntas Poist

Nol 01
An tAth. Tadhg Furlong, iar-stiúrthóir Ghlór na nGael, ar shlí na fírinne

Glacadh le rún comhbhróin inniu ag cruinniú Bhoird Stiúrtha Ghlór na nGael le teaghlach agus cairde an Athar Tadhg Furlong a fuair bás ar 27 Samhain 2023.  Bhí an tAth. Tadhg mar shagart paróiste sa Cheapach, Co Tiobraid Árann, nuair a fuair sé bás.  Chaith an tAth Furlong níos mó ná 10 mbliana mar Stiúrthóir […]

Sam 16
GRADAIM Fiontraí Óg na Bliana 2023 bainte ag Mia Nic Dáibhéid ó Anagaire, Dún na nGall agus ag Fíricí Fánacha, ceathrar fear óg ó Chorcra Dhuibhne

Thug Mia Nic Dáibhéid as Anagaire agus “Fíricí Fánacha”, ceathrar fear óg ó Chorcra Dhuibhne leo Gradaim ‘Fiontraí Óg na Bliana 2023’ ag mórócáid Gradaim Gnó na hÉireann sa Hogan Suite i bPáirc an Chrócaigh ar an 15ú Samhain 2023. Ba í Mary Kennedy, an láithreoir clúiteach teilífíse a bhronn na gradaim i mbliana. Is […]

Sam 14
Lá Traenála na gCúntóirí Teanga

Bhí cúntóirí ón na naoi gceantar a bhfuil Scéim na gCúntóirí Teanga a reachtáil ann, i láthair ag lá traenála a d’eagraigh Glór na nGael in oifigí Foras na Gaeilge ar Sráid Amien i mBaile Átha Cliath an tseachtain seo (06/11/23). Feidhmíonn na cúntóirí i scoileanna atá suite i mBailte Seirbhíse Gaeltachta agus i Líonraí […]

Sam 14
Cruinniú Boird Ghlór na nGael 4 Samhain 2023 – Cinntí

Tá sé fógraithe ag Glór na nGael go bhfuil luach breis agus €71,150 i ndeontais ceadaithe ag an cheanneagraíocht do ghrúpaí pobail agus do chlubanna CLG tríd na scéimeanna Bláthú agus Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha (FSMD). Fógraíodh an méid seo ag cruinniú de chuid an Bhord Stiúrtha i gCill Airne ag an deireadh seachtaine. Dhá […]

MF 20
Tairiscint ar phlean straitéiseach

Tá Glór na nGael ag lorg éascaitheoir agus iad i mbun próiseas pleanála straitéisí don tréimhse 2024 – 2028 Tá réimse leathan oibre faoi chúram Ghlór na nGael agus iad ag plé go leanúnach le; 100+ coiste pobail Gaeilge agus Gaeltachta 1000+ teaghlach atá ag tógáil a gclann le Gaeilge  250+ fochumainn CLG cláraithe le […]

MF 11
Conradh Tairisceana – stiúrthóir gréasáin

Tá Glór na nGael ag lorg stiúrthóir gréasáin cáilithe le bainistiú agus cothabháil a dhéanamh ar shuíomh gréasáin na heagraíochta i bhfoirm Comhaontú Seirbhíse. Tá léiriú spéise á lorg, móide costas na hoibre, roimh 5.30i.n., 18 Meán Fómhair 2023. I 2014 ceapadh Glór na nGael mar cheanneagraíocht Gaeilge, ceann den sé cheanneagraíocht maoinithe ag Foras […]

Lún 20
Comórtais nua Gradaim na Gaeltachta

Tá fáilte curtha ag Glór na nGael roimh fhógairt an chomórtais nua Gradaim na Gaeltachta a thabharfaidh aitheantas do ghrúpaí pobail Gaeltachta as na tograí a chuireann siad chun cinn. Thug Ceannasaí Ghlór na nGael, Lorcán Mac Gabhann, le fios gur dea-scéal é go n’aithníonn Údarás na Gaeltachta an tionchar dearfach atá ag an obair […]

Iúl 26
Conradh tairisceana – Anailís/Iniúchadh ar struchtúr Ghlór na nGael

Tá Bord Stiúrtha Ghlór na nGael ag lorg duine/cuideachta cáiltihe le hanailís a dhéanamh ar oiriúnacht struchtúr na heagraíochta do na cúraimí agus na feidhmeanna atá idir lámha aici.  Tá léiriú spéise á lorg móide costas na hoibre roimh 5.30i.n., 16 Lúnasa 2023. I 2014 ceapadh Glór na nGael mar cheanneagraíocht Gaeilge, ceann den sé […]

Mei 22
Cur i láthair déanta do Theachtaí Dála i dTeach Laighean

Tá Ghlór na Gael tar éis cur i láthair a dhéanamh do Theachtaí Dála i dTeach Laighin inniu, 22 Meitheamh agus tá an t-eagraíocht ag lorg céimeanna nua ón Stát chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa phobal. Tá na céimeanna dírithe ar sealbhú teanga agus soláthar deiseanna úsáide ionas go mbeidh an féinmhuinín […]

Mei 20
Oifigeach Forbartha – Rannóg Fiontraíochta agus Gnó

Cuireann Glór na nGael tacaíocht, cuidiú agus aitheantas ar fáil do ghnólachtaí atá i mbun an Ghaeilge a úsáid, nó ar mhaith leo í a úsáid, mar chuid den ghnó acu, nó chun seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge. Cuid lárnach den soláthar a dhéanann Glór na nGael d’earnáil an ghnó ná an scéim […]

Mei 13
Earcaíocht – Scéim na gCúntóirí Teanga

Tá Scéim na gCúntóirí Teanga taobh amuigh den Ghaeltacht á reáchtáil ag Glór na nGael thar ceann an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán, mar bheart sonrach ón bPlean Gníomhaíochta 2018 – 2022 don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030. Ag brath ar an scoil, beidh an Cúntóir Teanga freagrach as: Cuir […]