Site logo

Category: Ginearálta

Aib 17
Lá Traenála na gCúntóirí Teanga

Tháinig na cúntóirí Teanga le chéile ar lá traenála an tseachtain seo cáite in oifigí Fhoras na Gaeilge, Baile Átha Cliath. Tá na cúntóirí ag obair fud fad na tíre i scoileanna lánGhaeilge i mBailte Seirbhíse Gaeltachta agus i mbailte Líonraí Gaeilge atá aitheanta faoin bpróiseas pleanála teanga.  Chuir muid tús leis an lá le […]

Aib 12
Féile Bia Phort Láirge

Is cúis áthais é dúinn go bhfuilimid ag comhoibriú le Féile Bia Phort Láirge arís i mbliana le imeachtaí ar nós Picnic na dTeidí agus Cócaireacht le Chéile ar an Satharn 20ú Aibreán.  Maidin Shatharn, an 20ú ag a 11:00 beidh Teidí, Caibríní agus Bróna ag dul libh go Chaisleán Dún Garbhán chun picnic a […]

Aib 02
Teanga Tí agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Tá an rannóg teaghlaigh de chuid Ghlór na nGael, Teanga Tí ag comhoibriú le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar Ghrúpaí Tuistí & Leanaí nua a bhunú sa chathair. Tá grúpaí nua tuismitheoirí agus leanaí ag teacht le chéile ar bhonn míosúla i leabharlanna Rath Maoinis agus Sráid Chaoimhín. Níl aon amhrás ann go mbíonn […]

Már 28
13-14 Aibreán – Deireadh Seachtaine do Theaghlaigh le déagóirí

Tá spásanna ag líonadh go gasta ach tá am ann go fóill clárú linn don Deireadh Seachtaine do Theaghlaigh le Déagóirí, Léim an tSionnaigh, Baile Uí Ghabhla, Co. Thír Eoghain, Dé Sathairn 13 – Dé Domhnaigh 14 Aibreán.   Is mó clú agus cáil atá ar an ionad gníomhachta as ucht a gcuid gníomhachtaí uathúla […]

Már 27
Ócáid Bhronnta Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael – ar athló

Ba mhaith le bainistíocht Ghlór na nGael a chur in iúl dár ngrúpaí pobail, dár n-urraitheoirí agus na páirtithe leasmhara go léir gur glacadh cinneadh ócáid bhronnta Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael, a bhí le bheith ar siúl i mí Aibreán, a chur ar athló. Is é easpa lóistín i mBaile Mhuineacháin agus an ceantar […]

Már 19
Is mór is fiú dom mo choiste pobail a chlárú le Glór na nGael

Bunaíodh Glór na nGael sa bhliain 1961 agus ó shin i leith tá an tuafás déanta ag an eagraíocht chun cabhrú le grúpaí pobail atá tiománta do chur chun cinn na Gaeilge go háitiúil agus ar leibhéal náisiúnta. Tá saineolas luachmhar bailithe, a chuireann ar chumas na heagraíochta comhairle agus tacaíocht a chur ar fáil. […]

Már 11
Spás do bheirt ar Choiste de chuid Ghlór na nGael

Ar mhaith leat cur le do CV? Ar mhaith leat ról forbartha a bheith agat in eagraíocht náisiúnta Gaeilge? Tá Glór na nGael ag lorg beirt chun bheith páirteach ar ‘Coiste Iniúchóireachta Inmheánaigh’ na heagraíochta. Tá suim ar leith againn i mbeirt bhan a bheith linn ar mhaithe le cothromaíocht inscne a bhaint amach agus […]

Már 11
Intleacht Shaorga (AI) san ionad oibre Gaeilge

Intleacht Shaorga (AI) san ionad oibre Gaeilge I ndiaidh léacht ar an Intleacht Shaorga (AI) san ionad oibre Gaeilge leis an Dr. Eoghan Mac Conaill Óig an tseachtain seo caite, bhí neart le foghlaim agus gan aon amhras, bhí orainn an t-eolas a bhí foghlamtha a thriail chomh maith. Le sin ar intinn againn, chuireamar […]

Már 08
Scéim Tacaíochta Gnó 2024 ar oscailt anois

Tá Scéim Tacaíochta Gnó 2024 ar oscailt anois – deis do ghnólachtaí tacaíocht airgid suas le 50% a fháil ar chomharthaíocht/ábhar margaíochta i nGaeilge/dátheangach Tá Scéim Tacaíochta Gnó Foras na Gaeilge ag glacadh le hiarratais anois do 2024. Tá sé mar aidhm ag an scéim cuidiú le gnólachtaí an Ghaeilge a chur ar chomharthaí, pacáistí, suíomhanna […]

Már 08
FSMD – Lá Idirnáisiúnta na mBan

Tá áthas ar Ghlór na nGael Lá Idirnáisiúnta na mBan a cheiliúradh trí aird a dhíriú ar na mná sna clubanna CLG a bhailigh boinn FSMD anuraidh. Tá éacht á dhéanamh ag mná na Fondúireachta i gcur chun cinn na Gaeilge gach bliain. Guímid Lá Idirnáisiúnta na mBan den scoth orthu agus ar na mná go léir.

Már 01
Bhí rath mhór ar an gCeardlann Oiliúna agus Gréasánaíochta

Tháinig ionadaithe ó 17 coiste pobail le chéile sa Radisson Blu in Áth Luain Dé Máirt 27 Feabhra le haghaidh Ceardlann Oiliúna agus Gréasánaíochta. Bíonn na ceardlanna seo á reáchtáil ag Glór na nGael cúpla uair sa bhliain le deis a thabhairt do na coistí pobail, Scéimeanna Forbartha Líonraí Gaeilge, Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus Oifigigh […]

Feab 25
Scoláireachtaí Gaeltachta do Thuismitheoirí ar oscailt anois

Fáilteoidh rannóg Theanga Tí de chuid Ghlór na nGael roimh iarratais ó thuismitheoirí/chaomhnóirí gurb í an Ghaeilge teanga an tí nó a bhfuil páistí s’acu ag freastal ar Ghaelscoil agus gur mhaith leis na tuismitheoirí sin freastal ar chúrsaí chun a gcuid Gaeilge féin a fheabhsú.  Tá roinnt critéir ann a bhaineann leis an scéim;  […]