Site logo

Category: Forbairt Pobail

Forbairt Pobail

Mei 08
Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha pléite ag cruinniú de Bhord an Chontae i Sligeach

Fuair Glór na nGael cuireadh chuig an chruinniú is déanaí a bhí ag Bord CLG Contae Shligigh, agus bhí lúcháir ar ár nOifigeach Forbartha Honoria Ní Mháille bheith i láthair leo ar an tseachtain seo caite le cur i láthair a dhéanamh ar Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Labhair Honoria leis an Oifigeach Gaeilge agus Cultúr […]

Beal 24
Comhaontú Leibhéal Seirbhíse – Comhairle Contae Chiarraí agus Glór na nGael

Tá Comhaontú Leibhéal Seirbhíse aontaithe agus sínithe idir Comhairle Contae Chiarraí (CCC) agus Glór na nGael maidir le fostú agus bainistiú Oifigeach Pleanála Teanga do Phlean Teanga Chathair Saidhbhín.   Ag cruinniú idir an dá pháirtí in oifigí CCC shínigh Christy O’Connor, Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha CCC, Lorcán Mac Gabhann, Ceannasaí Ghlór na nGael an comhaontú.  […]

Beal 16
Bláthú ’23 – Ionad Naomh Pádraig Dobhar

Sa bhliain 2023 ceadaíodh maoiniú suntasach ar luach €40,000 do 41 ghrúpa Gaeilge ar fud  na tíre faoin scéim Bláthú, scéim miondeontais do choistí pobail atá riartha ag Glór na nGael. Trí mhaoiniú na scéime seo, cuireadh tacaíocht ar fáil do raon leathan gníomhaíochtaí, lena n-áirítear ócáidí, imeachtaí, siúlóidí, ranganna agus fiú amháin turasanna ó […]

Beal 13
Lá fiúntach eile ag Ceardlann Oiliúna agus Gréasánaíochta do Choistí Pobail

Tháinig 23 ionadaí ó 17 choiste pobail le chéile san Óstán Radisson Blu in Áth Luain don dara Ceardlann Oiliúna agus Gréasánaíochta do Choistí Pobail a d’eagraigh Glór na nGael i mbliana. Bíonn na ceardlanna seo á reáchtáil ag Glór na nGael cúpla uair sa bhliain le deis a thabhairt do na coistí pobail, coistí […]

Aib 30
Scéim Tacaíocht Bláthú 2023

I 2023 ceadaíodh maoiniú suntasach ar luach €40,000 do 41 ghrúpa Gaeilge fud fad na tíre faoin scéim Bláthú, scéim miondeontais do choistí pobail atá riartha ag Glór na nGael. Trí mhaoiniú na scéime seo, cuireadh tacaíocht ar fáil do raon leathan gníomhaíochtaí, lena n-áirítear ócáidí, imeachtaí, siúlóidí, ranganna agus fiú amháin turasanna ó Santaí […]

Már 27
Ócáid Bhronnta Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael – ar athló

Ba mhaith le bainistíocht Ghlór na nGael a chur in iúl dár ngrúpaí pobail, dár n-urraitheoirí agus na páirtithe leasmhara go léir gur glacadh cinneadh ócáid bhronnta Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael, a bhí le bheith ar siúl i mí Aibreán, a chur ar athló. Is é easpa lóistín i mBaile Mhuineacháin agus an ceantar […]

Már 19
Is mór is fiú dom mo choiste pobail a chlárú le Glór na nGael

Bunaíodh Glór na nGael sa bhliain 1961 agus ó shin i leith tá an tuafás déanta ag an eagraíocht chun cabhrú le grúpaí pobail atá tiománta do chur chun cinn na Gaeilge go háitiúil agus ar leibhéal náisiúnta. Tá saineolas luachmhar bailithe, a chuireann ar chumas na heagraíochta comhairle agus tacaíocht a chur ar fáil. […]

Már 19
Scéim na gCampaí Samhraidh ar oscailt anois do 2024

Tá scéim na gcampaí samhraidh – scéim atá á maoiniú ag Fóras na Gaeilge ar oscailt anois do 2024. Is féidir le grúpaí agus coistí pobail atá suite i gceantrachaí aitheanta i reachtaíocht nó go stráitéiseach cur isteach ar an scéim seo chun campaí samhraidh a chur ar fáil do ghasúir idir 3-18 bliana d’aois. […]

Már 11
Fógairt Buaiteoirí Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael 2023

Fógraíodh buaiteoirí Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael maidin Dé Luain 11 Marta ar chlár speisialta de chuid Iris Aniar ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.  Is iad na grúpaí seo, Comhlacht Forbartha Inis Meáin, Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne agus An Droichead Béal Feirste a bheas san íomaíocht don príomhdhuais na blaina agus taobh leis an nuacht […]

Már 11
Intleacht Shaorga (AI) san ionad oibre Gaeilge

Intleacht Shaorga (AI) san ionad oibre Gaeilge I ndiaidh léacht ar an Intleacht Shaorga (AI) san ionad oibre Gaeilge leis an Dr. Eoghan Mac Conaill Óig an tseachtain seo caite, bhí neart le foghlaim agus gan aon amhras, bhí orainn an t-eolas a bhí foghlamtha a thriail chomh maith. Le sin ar intinn againn, chuireamar […]

Már 01
Bhí rath mhór ar an gCeardlann Oiliúna agus Gréasánaíochta

Tháinig ionadaithe ó 17 coiste pobail le chéile sa Radisson Blu in Áth Luain Dé Máirt 27 Feabhra le haghaidh Ceardlann Oiliúna agus Gréasánaíochta. Bíonn na ceardlanna seo á reáchtáil ag Glór na nGael cúpla uair sa bhliain le deis a thabhairt do na coistí pobail, Scéimeanna Forbartha Líonraí Gaeilge, Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus Oifigigh […]

Feab 23
Sean-Nós na Fearsaide 2024 ar tí tosnú

Agus cathair Bhéal Feirste ag iarradh Oireachtas na Samhna 2025 agus 2026 a mhealladh ó thuaidh, tá mion-Oireachtas Bhéal Feirste ar bun anois i dTuaisceart na Cathrach don deichiú mbliain i ndiaidh a chéile. Beidh Sean-Nós na Fearsaide ag tosnú i mbliana ón lá bisigh, an 29ú Feabhra. Tá iarracht ollmhór déanta ag Cumann Cultúrtha […]