Site logo

Category: Forbairt Pobail

Forbairt Pobail

Már 27
Ócáid Bhronnta Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael – ar athló

Ba mhaith le bainistíocht Ghlór na nGael a chur in iúl dár ngrúpaí pobail, dár n-urraitheoirí agus na páirtithe leasmhara go léir gur glacadh cinneadh ócáid bhronnta Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael, a bhí le bheith ar siúl i mí Aibreán, a chur ar athló. Is é easpa lóistín i mBaile Mhuineacháin agus an ceantar […]

Már 19
Is mór is fiú dom mo choiste pobail a chlárú le Glór na nGael

Bunaíodh Glór na nGael sa bhliain 1961 agus ó shin i leith tá an tuafás déanta ag an eagraíocht chun cabhrú le grúpaí pobail atá tiománta do chur chun cinn na Gaeilge go háitiúil agus ar leibhéal náisiúnta. Tá saineolas luachmhar bailithe, a chuireann ar chumas na heagraíochta comhairle agus tacaíocht a chur ar fáil. […]

Már 19
Scéim na gCampaí Samhraidh ar oscailt anois do 2024

Tá scéim na gcampaí samhraidh – scéim atá á maoiniú ag Fóras na Gaeilge ar oscailt anois do 2024. Is féidir le grúpaí agus coistí pobail atá suite i gceantrachaí aitheanta i reachtaíocht nó go stráitéiseach cur isteach ar an scéim seo chun campaí samhraidh a chur ar fáil do ghasúir idir 3-18 bliana d’aois. […]

Már 11
Fógairt Buaiteoirí Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael 2023

Fógraíodh buaiteoirí Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael maidin Dé Luain 11 Marta ar chlár speisialta de chuid Iris Aniar ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.  Is iad na grúpaí seo, Comhlacht Forbartha Inis Meáin, Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne agus An Droichead Béal Feirste a bheas san íomaíocht don príomhdhuais na blaina agus taobh leis an nuacht […]

Már 11
Intleacht Shaorga (AI) san ionad oibre Gaeilge

Intleacht Shaorga (AI) san ionad oibre Gaeilge I ndiaidh léacht ar an Intleacht Shaorga (AI) san ionad oibre Gaeilge leis an Dr. Eoghan Mac Conaill Óig an tseachtain seo caite, bhí neart le foghlaim agus gan aon amhras, bhí orainn an t-eolas a bhí foghlamtha a thriail chomh maith. Le sin ar intinn againn, chuireamar […]

Már 01
Bhí rath mhór ar an gCeardlann Oiliúna agus Gréasánaíochta

Tháinig ionadaithe ó 17 coiste pobail le chéile sa Radisson Blu in Áth Luain Dé Máirt 27 Feabhra le haghaidh Ceardlann Oiliúna agus Gréasánaíochta. Bíonn na ceardlanna seo á reáchtáil ag Glór na nGael cúpla uair sa bhliain le deis a thabhairt do na coistí pobail, Scéimeanna Forbartha Líonraí Gaeilge, Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus Oifigigh […]

Feab 23
Sean-Nós na Fearsaide 2024 ar tí tosnú

Agus cathair Bhéal Feirste ag iarradh Oireachtas na Samhna 2025 agus 2026 a mhealladh ó thuaidh, tá mion-Oireachtas Bhéal Feirste ar bun anois i dTuaisceart na Cathrach don deichiú mbliain i ndiaidh a chéile. Beidh Sean-Nós na Fearsaide ag tosnú i mbliana ón lá bisigh, an 29ú Feabhra. Tá iarracht ollmhór déanta ag Cumann Cultúrtha […]

Feab 15
Intleacht Shaorga (AI) san Ionad Oibre – Ceardlann do ghrúpaí pobail

Tá an saol oibre ag athrú níos tapúla na riamh agus géarghá ann go gcoimeádadh grúpaí Gaeilge cos leis. Tá Glór na nGael ag eagrú ceardlann faoi intleacht shaorga ar Mháirt an 27 Feabhra san Óstán Radisson Blu in Áth Luain.  Tá an ceardlann seo dírithe ar ghrúpaí pobail, coistí bailte seirbhísí Gaeltachta, líonraí Gaeilge […]

Ean 26
Gailearaí – Comórtas Náisiúnta – Moltóireacht Seachtain 02

Cuireadh críoch leis an dara seachtain de mholtóireacht do Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael inniu, an 26ú lá de Eanáir, 2024. 37 grúpa pobail atá san iomaíocht le haghaidh duaiseanna i réimsí éagsúla mar an Óige, Oideachas, An Teaghlach, Sláinte Intinne agus Coirp, An Stát agus Gnó, Imeachtaí agus Deiseanna Labhartha, agus An Ghaeltacht. Mar […]

Ean 23
Gailearaí – Comórtas Náisiúnta – Moltóireacht Seachtain 01

Chuir foireann Ghlór na nGael tús le camchuairt mórthimpeall na tíre an tseachtain seo caite (Dé Luain 15ú Eanáir), chun moltóireacht a dhéanamh ar ghrúpaí agus ar choistí Gaeilge, le teacht ar bhuaiteoirí Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael 2023.  Tá 37 grúpa san iomaíocht do dhuaiseanna i réimsí mar an Óige, Oideachas, An Teaghlach, Sláinte Intinne […]

Ean 15
Ar thóir bhuaiteoirí ‘Comórtas Náisiúnta Ghlór na nGael – 2023’

Chuir foireann Ghlór na nGael tús le camchuairt mórthimpeall na tíre inniu, Luan an 15ú Eanáir, chun moltóireacht a dhéanamh ar ghrúpaí agus ar choistí Gaeilge, le teacht ar bhuaiteoirí Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael 2023. Tá 37 grúpa san iomaíocht do dhuaiseanna i réimsí mar an Óige, Oideachas, An Teaghlach, Sláinte Intinne agus Coirp, […]

Sam 14
Cruinniú Boird Ghlór na nGael 4 Samhain 2023 – Cinntí

Tá sé fógraithe ag Glór na nGael go bhfuil luach breis agus €71,150 i ndeontais ceadaithe ag an cheanneagraíocht do ghrúpaí pobail agus do chlubanna CLG tríd na scéimeanna Bláthú agus Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha (FSMD). Fógraíodh an méid seo ag cruinniú de chuid an Bhord Stiúrtha i gCill Airne ag an deireadh seachtaine. Dhá […]