Site logo

Is mór is fiú dom mo choiste pobail a chlárú le Glór na nGael

Bunaíodh Glór na nGael sa bhliain 1961 agus ó shin i leith tá an tuafás déanta ag an eagraíocht chun cabhrú le grúpaí pobail atá tiománta do chur chun cinn na Gaeilge go háitiúil agus ar leibhéal náisiúnta.

Tá saineolas luachmhar bailithe, a chuireann ar chumas na heagraíochta comhairle agus tacaíocht a chur ar fáil. Cuirtear oiliúint leanúnach ar an bhfoireann maidir leis na modhanna is nua aimseartha ó thaobh na pleanála teanga de. Tá Glór na nGael aitheanta go huileoileánda mar cheann eagraíocht Gaeilge agus faigheann sé tacaíocht agus aitheantas ón Stát ó thuaidh agus ó dheas.

Cuireann clárú le Glór na nGael buntáistí ilghnéitheacha ar fáil do do choiste. Ar an gcéad dul síos, cothaíonn sé féiniúlacht agus mórtas cultúrtha níos láidre tríd an nGaeilge a chur chun cinn. Cuireann Glór na nGael acmhainní agus tacaíocht ar fáil do thionscnaimh teanga agus chultúrtha, a éascaíonn caomhnú agus athbheochan na Gaeilge i do phobal.

Ina theannta sin, osclaíonn Glór na nGael doirse do dheiseanna maoinithe, deontais, agus bealaí líonraithe, rud a chuirfidh ar chumas do choiste a raon agus a thionchar a leathnú. Trí chlarú le Glór na nGael, faigheann do choiste rochtain ar ghréasán eagraíochtaí agus daoine aonair atá ar aon intinn leo, a chothaíonn comhoibriú agus roinnt eolais.

Anuas ar sin, má tá tú mar chuid de Ghlór na nGael cuireann sé le feiceálacht agus creidiúnacht do choiste laistigh de chomhthéacsanna áitiúla agus náisiúnta. Léiríonn sé do thiomantas an Ghaeilge a chur chun cinn, agus meas agus aitheantas a fháil ó pháirtithe leasmhara agus ón bpobal i gcoitinne.

Tríd is tríd, má chláraíonn tú le Glór na nGael cuireann sé ar chumas do choiste rannpháirtíocht níos suntasaí agus níos inbhuanaithe a dhéanamh do chaomhnú agus do chur chun cinn na Gaeilge.

Is féidir le do ghrúpa clárú anseo: https://www.glornangael.ie/pobal/timireacht/