Site logo

Scéim na gCampaí Samhraidh ar oscailt anois do 2024

Tá scéim na gcampaí samhraidh – scéim atá á maoiniú ag Fóras na Gaeilge ar oscailt anois do 2024.

Is féidir le grúpaí agus coistí pobail atá suite i gceantrachaí aitheanta i reachtaíocht nó go stráitéiseach cur isteach ar an scéim seo chun campaí samhraidh a chur ar fáil do ghasúir idir 3-18 bliana d’aois. Tá gá go mbeadh sé mar aidhm ag na campaí seo an Ghaeilge a chur chun cinn trí himeachtaí éagsúla a reachtáil, nach campaí cónaithe iad, a mhairfidh 5 lá agus 4.5 uair an chloig chuile lá agus go mbeadh siad á réachtáil idir 24 Meitheamh agus 30 Lúnasa 2024.

Má tá cúnamh ag teastáil ó do choiste cur isteach ar an scéim seo is féidir teagmháil a dhéanamh le d’oifigeach forbartha áitiúil sa rannóg pobail i nGlór na nGael.

Tá gach eolas faoin scéim ag fáil ar shuíomh Fhóras na Gaeilge: Scéim na gCampaí Samhraidh 2024 – Foras Na Gaeilge