Site logo

Category: Príomhscéal

Iúl 12
Scéim na Scoláireachtaí Gaeltachta do Thuismitheoirí 2024

An raibh deis agat freastal ar chúrsa Gaeltachta i rith an tsamhraidh nó an fhómhair anuraidh le scoláireacht a bhronn Glór na nGael ort? An mbeidh tú ag freastal ar chúrsa Gaeltachta leis an scoláireacht ó Ghlór na nGael i mbliana? Nó an tuismitheoir tú ag tógáil clainne le Gaeilge ar mhaith leo feabhas a […]

Iúl 11
Fóram Chill Dara ag dul ó neart go neart

Bhí teacht le chéile taitneamhach agus bríomhar ann aréir i Rath Cobhthaigh agus tá buíochas mór ag dul do chathaoirleach agus coiste an chlub as na háiseanna iontacha a chur ar fáil dúinn. Bhí cuma iontach ar an gclubtheach agus an chomharthaíocht ar fad dátheangach. Chuireamar fáilte roimh ionadaithe ó sheacht gclub ag an gcruinniú […]

Iúl 05
Ár dTeanga, Ár Spórt – Gradaim speisialta bronnta ar chumainn Chorca Dhuibhne

Bronnadh Gradaim ar chumainn spóirt i gCorca Dhuibhne ag ócáid speisialta in Óstán Benners, Daingean Uí Chúis ar an 19 Meitheamh. D’eagraigh Tobar Dhuibhne, atá freagrach as an bpleanáil teanga sa cheantar,  scéim ar leith do chumainn spóirt len iad a spreagadh an Ghaeilge a úsáid ina gcuid gníomhaíochtaí.  Bhain CLG Daingean Uí Chúis, Cumann […]

Iúl 04
Grúpaí Súgartha Theanga Tí i mBaile Átha Cliath

Tá tionchar iontach ag Teanga Tí ar phobal Bhaile Átha Cliath lena ghrúpaí súgartha bríomhara, ag cothú timpeallacht pléasúrtha agus tarraingteach do pháistí agus tuismitheoirí araon. Faoi stiúir foireann tiomanta, tá na grúpaí seachtainiúla agus míosúla seo anois ina mbunchloch do go leor teaghlaigh i mBaile Átha Cliath, ag cur na Gaeilge chun cinn agus […]

Mei 25
Líonraí de theaghlaigh Ghaeilge agus tacaíocht Ghlór na nGael

Bronnadh cúraimí náisiúnta ar Ghlór na nGael sa bhliain 2014 tabhairt faoi fhorbairt na Gaeilge mar theanga theaghlaigh agus tacaíocht a sholáthar do na teaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge.  Ar ndóigh, is bunchloch phleanála theanga é cur chun cinn na Gaeilge i measc teaghlach. Is sa teaghlach a chinntítear saibhreas teanga do na […]

Mei 24
Clubanna Uíbh Fhailí ag cur an Ghaeilge i lár na páirce

CLG Tulach Mhór, Cumann Camógaíochta Tulach Mhór agus CLG Naomh Raghnach ag obair go dian chun bonn de chuid na Fondúireachta a bhaint amach i dtreo deireadh na bliana. Tá trí chlub CLG i gContae Uíbh Fhailí – CLG Tulach Mhór, Camógaíocht Tulach Mhór, agus CLG Naomh Raghnach – ag déanamh dul chun cinn mór […]

Mei 20
Scéim Tacaíochta do Thuismitheoirí ag tógáil clainne le Gaeilge

Cara Teanga Tí Ar smaoinigh tú riamh do pháistí a thógáil le Gaeilge ach níl a fhios agat cén dóigh le dul i ngleic leis? Nó an bhfuil tú ag tógáil clainne le Gaeilge agus ba mhaith leat nascadh le teaghlach eile? Tá an scéim tacaíochta Cara Teanga Tí curtha ar fáil ag Glór na […]

Mei 12
Buaiteoirí Chomórtais Peile na Gaeltachta 2024

Bhí deireadh seachtaine iontach ag CLG Chill na Martra nuair a d’óstáil siad Comórtas Peile na Gaeltachta. Bhí Cill na Martra cláraithe le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha i 2023 agus is é seo an dara uair dóibh Comórtas Peile na Gaeltachta a óstáil, an chéad uair ná 2005. Is í an Ghaeilge príomhtheanga an chlub […]

Mei 08
Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha pléite ag cruinniú de Bhord an Chontae i Sligeach

Fuair Glór na nGael cuireadh chuig an chruinniú is déanaí a bhí ag Bord CLG Contae Shligigh, agus bhí lúcháir ar ár nOifigeach Forbartha Honoria Ní Mháille bheith i láthair leo ar an tseachtain seo caite le cur i láthair a dhéanamh ar Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Labhair Honoria leis an Oifigeach Gaeilge agus Cultúr […]

Mei 06
Clár Spraoi do Ghrupaí Súgartha

Tá clár oibre gníomhaíochtaí foilsithe ag Glór na nGael a thabharfaidh treoir dóibh siúd atá ag eagrú grúpaí súgartha trí mheán na Gaeilge. Is clár gníomhaíochtaí à la carte é an foilseachán nua seo, Clár Spraoi do Ghrúpaí Súgartha, inar féidir míreanna a roghnú as 120 gníomh faoi 30 téama.  Ba í Suzy Uí Ghallachóir, […]

Beal 30
Saoire Gaeltachta 2024

Tá an-áthas ar Ghlór na nGael go mbeimid ar ais i gCorca Dhuibhne don tSaoire bhliantúil Ghaeltachta. Beidh sí ar siúl idir an 10-17 Lúnasa 2024. Tugann an tSaoire deis do theaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge teacht le chéile in atmaisféar spraíúil, tacúil agus cairdiúil chun aithne a chur ar a chéile agus […]

Beal 29
Bhí an spotsolas ar chlubanna i gclár Chluiche Ceannais Sinsir Uladh sa pheil

Bhí píosa deas i gClár Cluiche Ceannais Sinsir Uladh faoi dhá club atá cláraithe leis an Fhondúireacht, sin iad CLG Naomh Peadar agus CLG Chill Chartha. Tá CLG Naomh Peadar tar éis rath mór a bhaint amach ag cur chun cinn na Gaeilge trína gcuid gníomhaíochtaí éagsúla. Tá siad thar a bheith bródúil bonn airgid […]