Site logo

Category: Príomhscéal

Aib 17
Lá Traenála na gCúntóirí Teanga

Tháinig na cúntóirí Teanga le chéile ar lá traenála an tseachtain seo cáite in oifigí Fhoras na Gaeilge, Baile Átha Cliath. Tá na cúntóirí ag obair fud fad na tíre i scoileanna lánGhaeilge i mBailte Seirbhíse Gaeltachta agus i mbailte Líonraí Gaeilge atá aitheanta faoin bpróiseas pleanála teanga.  Chuir muid tús leis an lá le […]

Aib 12
Féile Bia Phort Láirge

Is cúis áthais é dúinn go bhfuilimid ag comhoibriú le Féile Bia Phort Láirge arís i mbliana le imeachtaí ar nós Picnic na dTeidí agus Cócaireacht le Chéile ar an Satharn 20ú Aibreán.  Maidin Shatharn, an 20ú ag a 11:00 beidh Teidí, Caibríní agus Bróna ag dul libh go Chaisleán Dún Garbhán chun picnic a […]

Aib 05
Féile Peile & Ceoil – Mistéalaigh Chaisléan an Bharraigh

Bhí deireadh seachtaine na Cásca ruinín beag éagsúl i gCaisleán an Bharraigh i mbliana agus tús curtha ag na Mistéalaigh Chaisléan an Bharraigh le ‘Castlebar 9’s’ – féile peile agus ceoil, a léithéid d’ócáid nach bhfuil feicthe roimhe seo i gCaisléan an Bharraigh. Bhain na Mistéalaigh bonn óir de chuid Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha amach […]

Aib 02
Teanga Tí agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Tá an rannóg teaghlaigh de chuid Ghlór na nGael, Teanga Tí ag comhoibriú le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar Ghrúpaí Tuistí & Leanaí nua a bhunú sa chathair. Tá grúpaí nua tuismitheoirí agus leanaí ag teacht le chéile ar bhonn míosúla i leabharlanna Rath Maoinis agus Sráid Chaoimhín. Níl aon amhrás ann go mbíonn […]

Már 28
13-14 Aibreán – Deireadh Seachtaine do Theaghlaigh le déagóirí

Tá spásanna ag líonadh go gasta ach tá am ann go fóill clárú linn don Deireadh Seachtaine do Theaghlaigh le Déagóirí, Léim an tSionnaigh, Baile Uí Ghabhla, Co. Thír Eoghain, Dé Sathairn 13 – Dé Domhnaigh 14 Aibreán.   Is mó clú agus cáil atá ar an ionad gníomhachta as ucht a gcuid gníomhachtaí uathúla […]

Már 27
Ócáid Bhronnta Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael – ar athló

Ba mhaith le bainistíocht Ghlór na nGael a chur in iúl dár ngrúpaí pobail, dár n-urraitheoirí agus na páirtithe leasmhara go léir gur glacadh cinneadh ócáid bhronnta Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael, a bhí le bheith ar siúl i mí Aibreán, a chur ar athló. Is é easpa lóistín i mBaile Mhuineacháin agus an ceantar […]

Már 19
Is mór is fiú dom mo choiste pobail a chlárú le Glór na nGael

Bunaíodh Glór na nGael sa bhliain 1961 agus ó shin i leith tá an tuafás déanta ag an eagraíocht chun cabhrú le grúpaí pobail atá tiománta do chur chun cinn na Gaeilge go háitiúil agus ar leibhéal náisiúnta. Tá saineolas luachmhar bailithe, a chuireann ar chumas na heagraíochta comhairle agus tacaíocht a chur ar fáil. […]

Már 19
Scéim na gCampaí Samhraidh ar oscailt anois do 2024

Tá scéim na gcampaí samhraidh – scéim atá á maoiniú ag Fóras na Gaeilge ar oscailt anois do 2024. Is féidir le grúpaí agus coistí pobail atá suite i gceantrachaí aitheanta i reachtaíocht nó go stráitéiseach cur isteach ar an scéim seo chun campaí samhraidh a chur ar fáil do ghasúir idir 3-18 bliana d’aois. […]

Már 17
Gaisce Ghlór na nDéagóirí 

Beidh Gaisce Ghlór na nDéagóirí ar siúl ag an Rannóg Teanga Tí i mbliana.  Is forbairt í an scéim nua seo ar Ghaisce Ghlór a d’eagraigh Glór na nGael le cúpla bliain anuas.  Tá aithne mhaith ar Ghaisce Ghlór mar dhúshlán spraíúil le teaghlaigh a spreagadh níos mó Gaeilge a labhairt sa bhaile. Mar a […]

Már 11
Spás do bheirt ar Choiste de chuid Ghlór na nGael

Ar mhaith leat cur le do CV? Ar mhaith leat ról forbartha a bheith agat in eagraíocht náisiúnta Gaeilge? Tá Glór na nGael ag lorg beirt chun bheith páirteach ar ‘Coiste Iniúchóireachta Inmheánaigh’ na heagraíochta. Tá suim ar leith againn i mbeirt bhan a bheith linn ar mhaithe le cothromaíocht inscne a bhaint amach agus […]

Már 11
Fógairt Buaiteoirí Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael 2023

Fógraíodh buaiteoirí Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael maidin Dé Luain 11 Marta ar chlár speisialta de chuid Iris Aniar ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.  Is iad na grúpaí seo, Comhlacht Forbartha Inis Meáin, Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne agus An Droichead Béal Feirste a bheas san íomaíocht don príomhdhuais na blaina agus taobh leis an nuacht […]

Már 11
Intleacht Shaorga (AI) san ionad oibre Gaeilge

Intleacht Shaorga (AI) san ionad oibre Gaeilge I ndiaidh léacht ar an Intleacht Shaorga (AI) san ionad oibre Gaeilge leis an Dr. Eoghan Mac Conaill Óig an tseachtain seo caite, bhí neart le foghlaim agus gan aon amhras, bhí orainn an t-eolas a bhí foghlamtha a thriail chomh maith. Le sin ar intinn againn, chuireamar […]