Site logo

Ócáid Bhronnta Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael – ar athló

Ba mhaith le bainistíocht Ghlór na nGael a chur in iúl dár ngrúpaí pobail, dár n-urraitheoirí agus na páirtithe leasmhara go léir gur glacadh cinneadh ócáid bhronnta Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael, a bhí le bheith ar siúl i mí Aibreán, a chur ar athló.

Is é easpa lóistín i mBaile Mhuineacháin agus an ceantar máguaird is cúis leis an ócáid a chur siar. Dár ndóigh, is cúis díomá dúinn é an scéal seo, ach ní féidir linn duaiseanna a bhronnadh ar ghrúpaí mura bhfuil na grúpaí sin in ann freastal ar an ócáid féin agus tuigtear duinn go bhfuil sciar suntasach de ghrúpaí pobal Gaeilge nach bhfuil in ann lóistín a aimsiú i mórcheantar Mhuineacháin.  Ócáid cheiliúrtha atá in ócáid bhronnta an Chomórtais, ócáid ina n-aithníonn pobal na Gaeilge éachtaí na ngrúpaí pobail fud fad na hÉireann. Is ceart go mbeadh deis ach gach grúpa a bhuaigh duais i mbliana dul chun ardán lena bhailiú.

Tá muid ag obair go dícheallach ar láthair níos feiliúnaigh a shocrú ag a mbeidh go leor lóistín oiriúnach ar fáil sa chomharsanacht. Tuigimid go dtagann an athrú seo aniar aduaidh ar gach éinne a bhí ag tnúth leis an searmanas, agus gabhaimid ár leithscéal ó chroí le gach duine as aon mhíchaoithiúlacht a chruthaítear. Cinnteoidh an láthair agus an dáta nua go mbeimid in ann ócáid a óstáil a dhéanann ceiliúradh ar éachtaí na ngrúpaí pobail agus ar an obair fhiúntach a dhéanann siad.

Cuirfear tuilleadh sonraí maidir leis an dáta, ionad, agus clár, in iúl go an-luath. Is féidir leis na grúpaí pobail rannpháirteach teagmháil a dhéanamh lena n’Oifigeach Forbartha áitiúil le aon cheist nó fiosrú a bheadh acu. Táimid ag tnúth go mór le ceiliúradh a dhéanamh le chéile ar na héachtaí iontacha atá bainte amach ag ár bpobal.

Go raibh maith agat as do thuiscint agus do thacaíocht.