January 29, 2023

Cuairteanna Timireachta


Tá Foireann Ghlór na nGael ann chun cuidiú agus comhairle a sholáthar don earnáil deonach Gaeilge.

Tá Foireann Ghlór na nGael ann chun cuidiú agus comhairle a sholáthar don earnáil deonach Gaeilge.  Trí chuairteanna rialta timireachta, cuirfidh Glór na nGael seirbhís leanúnach comhairleoireachta ar fáil do ghréasan leathán de choistí/grúpaí pobail i rith na bliana.  Is féidir do choiste nó grúpa féin a chlárú linn don bhliain 2022 ag an nasc thíos.

Timireacht = Idirghabháil forbartha ina bhfuil sprioc straitéiseach, aitheanta agus toradh intomhaiste ag dul leis.

Foirm Chlárúcháin do Ghrúpaí Gaeilge 2022

Is féidir an fhoirm a líonadh isteach ag an nasc seo: Foirm Chlárúcháin go Ghrúpaí Gaeilge 2022

Cuireann foireann Ghlór na nGael seirbhísí comhairleacha ar fáil do fhóram de choistí pobail ar an Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge ag Foras na Gaeilge.


X
X