Site logo

Lá fiúntach eile ag Ceardlann Oiliúna agus Gréasánaíochta do Choistí Pobail

Tháinig 23 ionadaí ó 17 choiste pobail le chéile san Óstán Radisson Blu in Áth Luain don dara Ceardlann Oiliúna agus Gréasánaíochta do Choistí Pobail a d’eagraigh Glór na nGael i mbliana. Bíonn na ceardlanna seo á reáchtáil ag Glór na nGael cúpla uair sa bhliain le deis a thabhairt do na coistí pobail, coistí ar an ‘Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge’ de chuid Foras na Gaeilge, ‘Bailte Seirbhíse Gaeltachta’ agus ‘Oifigigh Phleanála Teanga’ teacht le chéile agus tacaíocht a fháil agus comhairle a roinnt lena chéile. 

Sa chéad seisiún bhí deis ag na hionadaithe ó na coistí plé a dhéanamh mar chuid d’fhóraim oscailte faoin obair atá ar bun acu i láthair na huaire, agus comhairle a lorg óna chéile faoi aon dúshlán nó deacracht atá acu. Bhí plé bríomhar ann faoi na bealaí éagsúla gur féidir leis na coistí ó cheantair éagsúla a bheith ag obair as lámh a chéile amach anseo. 

Mar chuid den cheardlann tháinig tháinig saineolaí ar an bpleanáil teanga agus an bainisteoir reatha ar an gcomhlacht aistriúcháin ‘Dréimire’, Hannah Ní Dhoimhín isteach le caint a thabhairt ar an bpleanáil teanga agus na codanna is tábhachtaí faoin bpróiséas. Bhí an seisiún seo fíorchabhrach dóibh siúd a bhí i láthair ar mhaith leo plean teanga a scríobh agus a chur i bhfeidhm dá gceantair amach anseo. 

Bhí ionadaithe ó na coistí seo a leanas i láthair ar an lá:

 • Muintir Chrónáin – Baile Átha Cliath
 • Gaelphobal Thamhlachta – Baile Átha Cliath
 • An Droichead – Béal Feirste
 • Glór Cheatharlach – Ceatharlach
 • Cill Dara le Gaeilge – Cill Dara
 • An Clár as Gaeilge – An Clár
 • Gael-Taca – Corcaigh
 • Carraig ag Caint – Corcaigh
 • Glór Uachtar Tíre – An Dún
 • Glór na Spéiríní – Doire
 • Coiste Forbartha Charn Tochair – Doire
 • Gaillimh le Gaeilge – Gaillimh
 • Gaeilge Locha Riach – Gaillimh
 • Comhluadar Luimnigh – Luimneach
 • Coiste Dúiche Mhaigh Eo – Maigh Eo
 • Gnó Mhaigh Eo – Maigh Eo
 • Cairde Uí Néill – Tír Eoghain

Tugann Glór na nGael tacaíocht do choistí pobail trí na ceardlann oiliúna seo, chomh maith le scéimeanna maoinithe agus seirbhísí timireachta. Tá breis eolais faoi na seirbhísí seo ar fáil ag https://www.glornangael.ie/pobal/ nó más maith leat freastal ar cheardlann oiliúna amach anseo, déan teagmháil le cliodhna@glornangael.ie

 

Clíodhna Ní Dhufaigh