Site logo

Rath ar Lá Spraoi na Gaeilge

Bhí rath ar Lá Spraoi na Gaeilge i Leitir Ceanainn Dé Sathairn nuair a d’fhreastal na céadta ar na himeachtaí teaghlaigh.

Tháinig na sluaite de níos mó ná 500 duine chuig na himeachtaí a eagraíodh ag Glór na nGael i gcomhpháirt le Líonra Leitir Ceanainn ar 11 Bealtaine.

Tá Leitir Ceanainn, Baile Seirbhíse Gaeltachta, aitheanta don fáilte a chuirtear roimh an Ghaeilge ann. Tá pobal de theaghlaigh sa cheantar agus iad ag tógáil clainne le Gaeilge.

Bhí lár an bhaile lán le lucht na Gaeilge ag baint sult as an spraoi. Chuir Colm Feiritéar ó Ruaille Buaille ar Highland Radio tús ón ardán i gCearnóg an Mhargaidh. 

Bhí réimse imeachtaí sa Leabharlann, Halla Eaglais na hÉireann, Halla an Ionad Tréadaí, Oifig Líonra Leitir Ceanainn agus carrchlós Mheánscoil Loreto. 

Idir na cluichí, an ceol agus seastáin eolais, bhí siamsaíocht sráide le Giggles an Fear Grinn agus Orson Sterritt, seó sorcais le Stephen Mc Ginley, drámaíocht le hEoghan Mac Giolla Bhrighde, seó puipéad le Little Gem Puppets, damhsa traidisiúnta na hÉireann agus na hAifrice le Tura Arutura. 

Tharla cúpla seoladh oifigiúil ar an lá nuair a sheol Seosamh Mac Seoin, láithreoir Cúla 4, foilseácháin Ghlór na nGael – Monopoly Junior as Gaeilge agus Clár Spraoi Comónta do Ghrúpa Súgartha.

Is clár gníomhaíochtaí à la carte é Clár Spraoi Comónta do Ghrúpa Súgartha. Cuimsíonn an clár 120 gníomh faoi 30 téama do ghrúpaí atá ag eagrú imeachtaí do pháistí roimh aois scoile.

Ba í Suzy Uí Ghallachóir, arb as Leitir Ceanainn di agus atá i mbun gnó Na Tootsies Beaga, a scríobh an leabhar do Ghlór na nGael. Beidh an foilseachán ina áis iontach do ghrúpa súgartha Gaeilge agus teaghlaigh araon.

Is leagan Gaeilge é Monopoly na nÓg den chluiche cáiliúil agus é ar fáil do pháistí don chéad uair riamh inar dteanga féin. Cuireann sé go mór leis an réimse iontach de chluichí Gaeilge atá forbartha ag Siopa Údar.

Tá Glór na nGael buíoch as an tacaíocht ó COGG chun Monopoly na nÓg a fhorbairt agus Foras na Gaeilge as an tacaíocht d’fhorbairt Clár Spraoi Comónta do Ghrúpa Súgartha. Tá siad beirt ar fáil le ceannach ó www.siopaudar.ie

Ba é Sathain seo an tríú bhliain don rannóg Theanga Tí de chuid Ghlór na nGael Lá Spraoi na Gaeilge a eagrú. Déanfar arís é le teacht 2025 agus ba mhór leis an eagraíocht cluinstin ó ghrúpaí ar mhaith leo go mbeidh a leithéid ina gceantracha féin amach anseo.

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Marcas Mac Ruairí ag marcas@glornangael.ie chun tuilleadh eolais a fháil.