Site logo

Bláthú ’23 – Ionad Naomh Pádraig Dobhar

Sa bhliain 2023 ceadaíodh maoiniú suntasach ar luach €40,000 do 41 ghrúpa Gaeilge ar fud  na tíre faoin scéim Bláthú, scéim miondeontais do choistí pobail atá riartha ag Glór na nGael. Trí mhaoiniú na scéime seo, cuireadh tacaíocht ar fáil do raon leathan gníomhaíochtaí, lena n-áirítear ócáidí, imeachtaí, siúlóidí, ranganna agus fiú amháin turasanna ó Santaí i nGaeilge. 

Ní gach bliain atá Bláthú oscailte, ag brath ar chúrsaí buiséid, ach nuair atá, bíonn an scéim oscailte do na grúpaí pobail Gaeilge atá cláraithe le Glór na nGael. Is féidir do ghrúpa Gaeilge áitiúil a chlárú le Glór na nGael do 2024 anseo.

An tseachtain seo táimíd ag díriú ar an obair atá déanta ag Ionad Naomh Pádraig ag úsáid maoiniú na scéime. Tá Ionad Naomh Padraig suite i nDobhar ar an Bhun Bheag i dTír Chonaill. Bíonn réimse leathan imeachtaí agus deiseanna curtha ar fáil acu dá bpobal féin agus do mhuintir i gcéin. Fríd deontas Bláthú, bhí siad ábalta seisiúin scéalaíochta, ceoil, amhránaíochta, rannta agus ealaín a chur ar fáil dá ngrúpa Tuismitheoirí agus Tachráin. Bíonn idir thuismitheoirí agus seantuismitheoirí ag freastal ar an ngrúpa seo, in éineacht leis na páistí. Dúirt Máire Uí Chómhaill, bainisteoir Ionad Naomh Pádraig, ‘Tríd na himeachtaí sóisialta seo a chur ar fail trí mheán na Gaeilge, bhí muid in ann na teaghlaigh a spreagadh an Ghaeilge a chur chun cinn anseo san ionad agus ina mbailte leis na scéalta, ceol agus rannta a d’fhoghlaim siad.  Bhain siad an-sult as na himeachtaí seo go léir!’

Leisan mhaoiniú seo, baineann grúpaí atá cláraithe le Glór na nGael triail as slite taitneamhacha chun an Ghaeilge a mhúineadh agus a úsáid. Mar shampla, bhí ócáidí shóisialta ceoil agus scéalaíochta eagraithe timpeall ar Fhéile Imbolc, bhí seisiún comhrá eagraithe ag cumann siúlóide, bhí campaí súgartha um Cháisc agus sa bhFómhar eagraithe, eagraíodh ranganna ceoil trí Ghaeilge do pháistí agus bhí lá scéalaíochta, amhránaíochta agus ceardaíochta le teaghlaigh ó naíscoileanna eagraithe chomh maith.
Ní fhéadfadh na hócáidí seo tarlú gan tacaíocht Bláthú.

Cáit Ní Choirbhín