Site logo

Category: Oiliúint

Beal 13
Lá fiúntach eile ag Ceardlann Oiliúna agus Gréasánaíochta do Choistí Pobail

Tháinig 23 ionadaí ó 17 choiste pobail le chéile san Óstán Radisson Blu in Áth Luain don dara Ceardlann Oiliúna agus Gréasánaíochta do Choistí Pobail a d’eagraigh Glór na nGael i mbliana. Bíonn na ceardlanna seo á reáchtáil ag Glór na nGael cúpla uair sa bhliain le deis a thabhairt do na coistí pobail, coistí […]

Már 11
Intleacht Shaorga (AI) san ionad oibre Gaeilge

Intleacht Shaorga (AI) san ionad oibre Gaeilge I ndiaidh léacht ar an Intleacht Shaorga (AI) san ionad oibre Gaeilge leis an Dr. Eoghan Mac Conaill Óig an tseachtain seo caite, bhí neart le foghlaim agus gan aon amhras, bhí orainn an t-eolas a bhí foghlamtha a thriail chomh maith. Le sin ar intinn againn, chuireamar […]

Már 01
Bhí rath mhór ar an gCeardlann Oiliúna agus Gréasánaíochta

Tháinig ionadaithe ó 17 coiste pobail le chéile sa Radisson Blu in Áth Luain Dé Máirt 27 Feabhra le haghaidh Ceardlann Oiliúna agus Gréasánaíochta. Bíonn na ceardlanna seo á reáchtáil ag Glór na nGael cúpla uair sa bhliain le deis a thabhairt do na coistí pobail, Scéimeanna Forbartha Líonraí Gaeilge, Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus Oifigigh […]

Beal 16
Freastal iontach ar Cheardlann Oiliúna & Gréasánaíochta do Choistí Pobail

Bhí ionadaithe ó 18 coiste pobail Gaeilge, idir coistí Gaeltachta agus iar-Ghaeltachta, i láthair ag Ceardlann Oiliúna & Gréasánaíochta dhá lá a d’eagraigh Glór na nGael in óstán an Hodson Bay in Áth Luain le gairid (9-10 Bealtaine 2023). Dúirt Caitríona Nic Seoin, Bainisteoir Forbartha le Glór na nGael go bhfuil sé tábhachtach an spás […]

Mei 09
Fostaíocht: Forléargas Rialachais

Clár Oiliúna na gCoistí Pobail 2022 Leaschleachtais Rialachais san Earnáil Neamhbhrabúsach Seisiún 4: Fostaíocht: Forléargas Rialachais le Dónall Ó Braonáin*, mar chuid de chlár oiliúna na gcoistí pobail 2022, arna eagrú ag Glór na nGael i gcomhar le Foras na Gaeilge. Fostaíocht san Earnáil Neamhbhrabúsach Conarthaí, Cúiteamh agus Coinníollacha Forbairt agus Bainistiú Feidhmíochta Earcaíocht agus […]

Mei 09
Maoirsiú Inmheánach & Bainistiú Riosca

Clár Oiliúna na gCoistí Pobail 2022 Leaschleachtais Rialachais san Earnáil Neamhbhrabúsach Seisiún 3: Maoirsiú Inmheánach & Bainistiú Riosca le Dónall Ó Braonáin*, mar chuid de chlár oiliúna na gcoistí pobail 2022, arna eagrú ag Glór na nGael i gcomhar le Foras na Gaeilge. Creatlacha Rialaithe agus Dearbhaithe Polasaithe Airgeadais Córais Airdill agus Scórála Riosca Tomhas […]

Mei 09
Clár Oibre do Choistí Stiúrtha

Clár Oiliúna na gCoistí Pobail 2022 Leaschleachtais Rialachais san Earnáil Neamhbhrabúsach Seisiún 2: Clár Oibre do Choistí Stiúrtha le Dónall Ó Braonáin*, mar chuid de chlár oiliúna na gcoistí pobail 2022, arna eagrú ag Glór na nGael i gcomhar le Foras na Gaeilge. Pleanáil Oibriúcháin Boird, Coistí agus Fochoistí Oifigigh agus Rólanna Meastóireacht agus Táscairí […]

Mei 09
Bunphrionsabail Rialachais

Clár Oiliúna na gCoistí Pobail 2022 Leaschleachtais Rialachais san Earnáil Neamhbhrabúsach Seisiún 1: Bunphrionsabail Rialachais le Dónall Ó Braonáin*, mar chuid de chlár oiliúna na gcoistí pobail 2022, arna eagrú ag Glór na nGael i gcomhar le Foras na Gaeilge. Feidhmeanna an Rialachais An Eagraíocht Neamhbhrabúsach (NPO) An tAcht Carthanais, 2009 & Cóid Rialachais Ceannaireacht […]