January 29, 2023

Céimeanna


Scéim forbartha do ghrúpaí úra agus do ghrúpaí beaga Gaeilge chun cuidiú leo bheith in ann a mianta féin maidir leis an Ghaeilge sa phobal a chomhlíonadh.

Is é cuspóir na scéime seo ‘Céimeanna’ ná cur chuige tomhaiste, straitéiseach agus éifeachtach i dtaobh cur chun cinn na teanga de a chothú i measc coistí pobail.

Is mian linn cuidiú le grúpaí úra agus grúpaí beaga chun bheith in ann a mianta féin maidir leis an Ghaeilge sa phobal a chomhlíonadh. Tríd an scéim seo, cuirfidh foireann Ghlór na nGael comhairle ar ghrúpaí Gaeilge le go mbeidh siad in ann forbairt chun freastal ar riachtanais phobal Gaeilge faoi bhláth. Moltar go gcuirfidh coistí an liosta de 20 gníomh i gcrích taobh istigh de thréimhse 2 bhliain. Tacóidh Glór na nGael le hiarrachtaí na ngrúpaí seo trí comhairle agus tacaíocht a chur ar fáil ag gach céim den phróiseas agus tá deontas de €500 in aghaidh na bliana ar fáil chomh maith chun caitheamh ar fhorbairt ghairmiúil an ghrúpa.

Leabhran na scéime ar fáil anseo: Leabhrán Céimeanna

Tá spásanna ar an scéim seo teoranta.  Déan teagmháil le caitriona@glornangael.ie chun spéis a léiriú sa scéim ‘Céimeanna’ ar son do ghrúpa féin.


X
X