Site logo

Saoire/Sochar Tuismitheora – Deisceart

 

Cuspóir

Cuirfidh an beartas seo ar a gcumas é do thuismitheoirí ábhartha dul ar saoire ar feadh cúig seachtaine as a chéile nó dul ar saoire seachtainí ar leith. Tagann sé seo sa bhreis ar an Sochar Máithreachais agus an tSaoire Atharthachta atá ar fáil faoi láthair.

 

Beartas

Maidir leis an tréimhse is féidir dul ar saoire:

Cuirfear ar a gcumas don chomhalta foirne dul ar saoire ar feadh cúig seachtaine as a chéile nó dul ar saoire seachtainí ar leith. Tagann sé seo sa bhreis ar an Sochar Máithreachais agus an tSaoire Atharthachta atá ar fáil faoi láthair.

 

Is íocaíocht é an Sochar Tuismitheora do dhaoine fostaithe agus féinfhostaithe:

 

Is iad na haicmí ÁSPC a áirítear le haghaidh Sochar Tuismitheora A, B, C, D, E, H agus S. Tá sé ar fáil do pháiste ar bith a rugadh nó a uchtaíodh ar an 1 Samhain 2019 nó ina dhiaidh sin.

 

Is féidir Sochar Tuismitheora a íoc:

 

Critéir Incháilitheachta

Chun cáiliú don Sochar Tuismitheora, caithfidh dóthain ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh phá-choibhneasa (ÁSPC) a bheith íoctha agat. Má fuair tú Sochar Máithreachais, Sochar Uchtaíoch, nó Sochar Atharthachta do do pháiste, comhlíonfaidh tú go huathoibríoch na ceanglais ranníocaíochta ÁSPC le haghaidh an tSochair Tuismitheora.

Mar chomhalta foirne, caithfidh ceann díobh seo a bheith ag baint leat: