Site logo

4.9. MAOIN PHEARSANTA 

 

CUSPÓIR

An cuspóir atá leis an bpolasaí seo ná cur síos ar an gceangal atá ar gach fostaí aire a thabhairt dá maoin phearsanta ar an láthair oibre.

 

RAON

Tá feidhm ag an bpolasai seo i leith na bhFostaithe uile.

 

POLASAÍ

Beifear ag súil go dtabharfaidh gach fostaí aire dá maoin phearsanta ag an obair ionas nach ndéanfar damáiste dóibh, nach ngoidfear iad nó nach gcaillfear iad. Ní ghlacann an eagraíocht le haon dliteanas i leith aon mhaoin phearsanta a chailltear, a ndéantar damáiste di, nó a ghoidtear ar an láthair oibre.