Site logo

Coinníoll Gaeilge

 (Leathanach le cló agus le síniú)

 

 

Dearbhú i dTaobh Úsáid na Gaeilge

 

Dearbhaímse agus geallaim leis seo mar choinníoll fostaíochta le Glór na nGael, go n-úsáidfidh mé an Ghaeilge amháin i mo chuid oibre agus i ngnáthchúrsaí caidrimh, ach amháin nuair a bheidh gá lena mhalairt chun cuspóirí an phoist a chomhlíonadh is a chur i gcrích.

 

Ainm __________________________________________________

 

Dáta ___________________________________________________

 

Ar son Ghlór na nGael:-

 

Síniú an mBainisteora Acmhainní Daonna: _______________________

 

Dáta: ___________________________________________________