Site logo

Coinníoll Gaeilge

 (Leathanach le cló agus le síniú)     Dearbhú i dTaobh Úsáid na Gaeilge   Dearbhaímse agus geallaim leis seo mar choinníoll fostaíochta le Glór na nGael, go n-úsáidfidh mé an Ghaeilge amháin i mo chuid oibre agus i ngnáthchúrsaí caidrimh, ach amháin nuair a bheidh gá lena mhalairt chun cuspóirí an phoist a chomhlíonadh is a chur i gcrích.   Ainm __________________________________________________   Dáta ___________________________________________________   Ar son Ghlór na nGael:-   Síniú an mBainisteora Acmhainní Daonna: _______________________   Dáta: ___________________________________________________