Site logo

4.8. BAINISTIÚ & SPÁS OIBRE GLAN

 

CUSPÓIR

An cuspóir atá leis an bpolasaí seo ná cur síos ar an gceangal atá ar gach fostaí a spás oibre a choinneáil glan agus néata a mhéid is féidir go réasúnta.

 

RAON

Tá feidhm ag an bpolasaí seo i leith na bhFostaithe uile.

 

POLASAÍ

Tá sé ina pholasaí ag an eagraíocht seo spás oibre glan néata sláinteach a sholáthar do gach fostaí. Mar sin beifear ag súil go gcoinneoidh gach fostaí a spás oibre glan, néata agus sláinteach.