Site logo

Achoimre ar Pholasaithe Saoire – Deisceart

Poblacht na hÉireann

Saoire agus Pá Máithreachais – Scéim nó Sochair

 • Tá 42 seachtain ar fáil faoi shaoire reachtúil mháithreachais na hÉireann (26 + 16 roghnach);
 • An chéad 26 seachtain ag 100% de do mheántuilleamh seachtainiúil comhlán, gan aon uasteorainn
 • Beidh na 16 seachtaine ina dhiaidh sin gan phá 

Saoire agus Pá Atharthachta

 • Táthar i dteideal dhá sheachtain de shaoire atharthachta
 • Íoctar pá an dá sheachtain as a chéile sin

Saoire Uchtaithe

 • níl ach tuismitheoir amháin ó lanúin i dteideal saoire uchtaithe 
 • i dteideal dul ar shaoire uchtaithe ar feadh 26 seachtain (íoctha ag Glór na nGaelí) agus ar shaoire bhreise uchtaithe gan phá ar feadh 16 seachtaine eile.

Saoire/Sochar Tuismitheora

 • Seacht seachtaine laistigh de dhá bhliain i ndiaidh na breithe nó an tsocrúcháin uchtaithe
 • (Faoi láthair, íocann an Rialtas €245 in aghaidh na seachtaine, tá sé de rogha ag fostóirí cur leis lena ráta seachtainiúil).

Saoire do Thuismitheoirí

I gcás saoire do thuismitheoirí, tá tuismitheoirí i dteideal dul ar shaoire gan phá ón obair chun am a chaitheamh ag tabhairt aire dá bpáistí. Féadfaidh tú dul ar shaoire do thuismitheoirí ar feadh 26 seachtain le haghaidh gach páiste incháilithe roimh a 12ú breithlá. Go hiondúil, caithfidh tú a bheith ag obair do d’fhostóir ar feadh bliain ar a laghad chun an tsaoire iomlán do thuismitheoirí a fháil. Caithfidh tú fógra sé seachtaine ar a laghad a thabhairt do d’fhostóir sula dtéann tú ar shaoire do thuismitheoirí.

Saoire Phráinneach Teaghlaigh / Saoire Force Majeure

 • Más gá duit am saor a thógáil ón obair mar gheall ar chúinsí práinneacha teaghlaigh, d’fhéadfá a bheith i dteideal saoire le pá ar feadh tréimhse theoranta de réir na bhforálacha reachtúla atá i bhfeidhm.  
 • D’fhéadfadh an teidlíocht reachtúil do shaoire ‘force majeure’ teacht i bhfeidhm más gá duit a bheith i láthair láithreach le garghaol (do pháiste, chéile nó pháirtí, dheartháir nó dheirfiúr, thuismitheoir nó sheantuismitheoir) mar gheall ar ghortú nó tinneas i gcúinsí nach raibh aon choinne leo.