Site logo

Tionchar dearfach ag deontais na Fondúireachta ar chlubanna

Tá infheistíocht ar luach €23,820 déanta ag Glór na nGael agus Cumann Luthchleas Gael le cúpla seachtain anuas chun cuidiú le cur chun cinn na Gaeilge tríd an scéim Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Beidh tionchar dearfach aige seo ar chlubanna na scéime agus ar an teanga féin. Is deis iontach é seo chun na ceantair áitiúla a spreagadh agus ardán a thabhairt don Ghaeilge sna cumainn CLG. Tugann an maoiniú seo deis do na clubanna straitéisí nua a fhorbairt chun an teanga a chur chun cinn trí ghníomhaíochtaí éagsúla.

Leis an airgead seo, is féidir leis na clubanna tús a chur le tionscadail teanga, cláracha oideachais a fhorbairt chun an Ghaeilge a mhúineadh do bhaill an chumainn, agus imeachtaí sóisialta a eagrú le deis úsáide a sholáthar do fhoghlaimeoirí agus cainteoirí Gaeilge. Bíonn an deontas seo ar fáil faoi dhó sa bhliain do chlubanna atá cláraithe ar an scéim agus tiomanta don teanga, agus a bhfuil plean gnímh curtha le chéile acu le áit a chinntiú don Ghaeilge i ngníomhaíochtaí an chumainn.

Mar a deirtear, “Tír gan teanga, tír gan anam,” agus tá sé tábhachtach go mbeidh an deis ag na clubanna atá cláraithe linn an Ghaeilge a chaomhnú agus a chur chun cinn trí imeachtaí pobail agus spóirt. Tá súil againn go n-éireoidh leis na clubanna ar fad agus na himeachtaí seo cur le saibhreas agus le cultúr na Gaeilge i measc ár bpobail agus go bhfeicfear fiúntas an mhaoiniú seo sna clubanna atá cláraithe linn.

 

Cúpla sampla thíos ar céard atá déanta ag clubanna timpeall na tíre. 

CLG Átháin, Luimneach. Chuir siad isteach ar an deontas le léir mór imeachtaí a reáchtáil sa chlub ag freastal ar aoisghrúpaí éagsúla. D’eagraigh siad blitzchomórtas iománaíochta do dhaoine fásta, comórtas trasnáin do pháistí, ceardlann scéalaíochta, tráth na gceist, agus lá spóirt do theaghlaigh. Bhí go leor daoine ón gceantar páirteach sna himeachtaí seo agus mar gheall ar an deontas a fuair siad ó Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha tá an club in ann go leor deiseanna labhartha Gaeilge a chur ar fáil dóibh. 

CLG Choillte Mach, Contae Mhaigh Eo 

Ó chláraigh siad le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha tá CLG Choillte Mach tar éis leas a bhaint as na deontais chun neart imeachtaí Gaeilge a chur ar siúl sa gclub. I measn na rudaí a rinne siad fuair siad comharthaíocht Gaeilge chun an teanga a dhéanamh níos feiceálaí sa gclub agus d’eagraigh siad Lá Teaghlaigh chun freastal ar an aos óg. Chuir siad roinnt imeachtaí ar siúl do Sheachtain na Gaeilge idir scealaíocht le gasúir agus tráth na gceist do dhaoine fásta, agus thug an tacaíocht ó Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha deis faoi leith dóibh é seo a dhéanamh. 

CLG Mhig Uidhir an tIompú Deiseál, Fear Manach 

Club atá cláraithe le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha ón chéad lá sa bhliain 2017, tá CLG Mhig Uidhir an tIompú Deiseál ag cur isteach ar dheontas na fondúireachta gach aon bhliain le haghaidh imeachtaí eagsúla. Tá an Ghaeilge i bhfad níos feiceálaí anois sa chlubtheach mar gheall ar an chomharthaíocht atá le feiceáil thart faoin cheantar, bhain siad leas as an deontas aon-uaire ar na mallaibh ansin le blitzchomórtas iontach a reáchtáil leis na scoileanna áitiúla sa cheantar chomh maith. Faoi láthair, tá siad ag tabhairt faoi tionscadal ‘Gaeltacht sa Bhaile’ campa samhraidh Gaeilge ina gclub féin do pháistí bunscoile agus meánscoile.
Is fríd Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha atá siad in ann na himeachtaí seo uilig a dhéanamh.

 

Is scéim tacaíochta de chuid Ghlór na nGael agus de chuid Chumann Lúthchleas Gael í Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, ar mhaithe le clubanna CLG ar mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn. Is féidir tuilleadh eolais faoin scéim a léamh anseo nó bí i dteagmháil linn ag clg@glornangael.ie