Site logo

Is é breith leanbh ceann de na hathruithe is mó a tharlóidh i saol na mná – agus dá céile.

Is deis iontach é an saoire máithreachais dul i dtaithí ar an athrú seo agus ceangal láidir a chothú leis an leanbh nua.

Ní tréimhse gan strus é, ar ndóigh! Bíonn laethanta maithe ann chomh maith le laethanta dona ag dul leo.

An bhfuil an leanbh ag ithe nó ag dul a chodladh a dhothain?

Táthar ann a bhíonn ag dréim le bheith ar ais ar obair agus le comhluadar daoine fásta agus deireadh ag teacht leis an saoire máithreachais.

Ní hé sin scéal gach duine. Bíonn an mháthair ag fulaingt le mothúcháin atá trí chéile agus í imníoch nuair gur gá pilleadh ar obair.

Is mó an buaireamh seo a bhíonn sí ina máthair chéad-uaire.

Bíonn faighlí linbh agus cúraim le réiteach, socruithe le déanamh do bhéilte; conas a thabharfar faoi chúraimí ginearálta an tí.

Tá sé seo ar fad le heagrú ag am a bhfuil ceangal domhain forbartha idir an máthair agus an leanbh. Mothaíonn daoine ciontach an leanbh a fhágáil.

Bíonn rogha ann dul ar ais go lán-aimseartha agus impleachtaí ag éirí as sin don teacht isteach a bhíonn ag an teaghlach.

Conas a bhainisteofar cúraimí ginearalta an tí anois go bhfuil riachtanais an teaghlaigh athraithe ó bun go barr.

Is iomaí duine a chríochnaigh suas traochta agus na hathruithe seo á gcur i bhfeidhm, iad ar ais ar obair agus cúraimí eile tar éis obair. Ní bhíonn sos ann.

Ní chóir go mbeadh aon mháthair ag tabhairt faoi na dúshláin seo ina haonar.

Tá sé tábhachtach nach ndéanfaidh tuimsitheoirí dearmad ar a sláinte féin sa phróiseas seo.

Is é an rud is bunasaí gur féidir le máthair a dhéanamh len í féin a chosaint ná comhrá a dhéanamh lena páirtí, a máthair nó gaolta eile a raibh an taithí seo acu cheana.

Ná déan iarracht na buairimh agus na dúshláin a choinneáil faoi rún. Is féidir labhairt le cairde iontaofa.

Chomh maith leis seo, tá pé plé le déanamh faoi na rólanna a bhíonn ag daoine eile sa teaghlach.

Déan cinnte de go bhfuil do pháirtí ag glacadh cuid cothrom den ualach.

Baineann na ceisteanna seo ar fad leis an athair chomh maith. Tá dualgas air nó uirthi cuid cothrom den ualach a iompar.

Má tá na brúnna ar obair ag teacht idir tú féin agus na cúraimí baile, ní mór comhrá a dhéanamh le bainisteoir líne agus teacht ar comhréiteach.

An féidir cothromas nua idir obair agus saol pearsanta a oibriú amach?

Agus ná déan dearmad, bí deas leat féin. Tabhair cúraim do do shláinte féin.

Dá mhéid agus atá tú ag baint sult as an saol nua seo, is mó a bheidh an leanbh féin ag baint sult as an domhain nua a bhfuil sé nó sí ag dul i dtaithí air.