Site logo

Deireadh Seachtaine Teaghlaigh i gColáiste na Rinne, Port Láirge

Is cúis áthais é dúinn, an Scéim Teanga Tí de chuid Glór na nGael, go mbeidh teacht le chéile álainn againn i gColáiste na Rinne ar an deireadh seachtaine seo chugainn 23-25 Feabhra 2024. 

Beidh sé theaghlach déag ag fanacht ar an láthair nó le sealbhóirí tí. I measc na dteaghlach seo, tá teaghlaigh ag teacht ó gach carn den tír idir Co. Chorcaigh, Co. Chiarraí, Co. Cheatharlach, Co. Chill Dara, Co. Chill Mhantáin agus Co. Bhaile Átha Cliath. 

Tá cúig theaghlach cláraithe fosta mar chuairteoirí lae agus is as Co. Chorcaigh, Co. Chill Chainnigh agus Co. Phort Láirge dóibh siúd. Beidh tús bríomhar leis an deireadh seachtaine Dé hAoine le ceol agus craic sa choláiste agus fáiltiú fíona agus cáis. Deirtear linn go mbeidh uirlisí ceoil leis na teaghlaigh agus go mbeidh an-oíche againn! 

Maidin Shatharn, beidh imeachtaí iontacha eagraithe againn idir ceardlann ealaíne, ceardlann innealtóireachta le Elaine (Oifigeach Forbartha Glór na nGael) agus Rannta agus Spraoi le Cabríní (Bainisteoir Comhlucht Forbartha na nDéise).  

Ní bheidh aon ocras ar éinne agus gach duine istigh sa cheantín ag dul don cheardlann ‘Am Cócaireachta’, ina mbeidh arán donn, maisiú cístí agus píotsa idir lámha againn. Ina dhiadh sin, tabharfaidh gach duine cuairt ar na hainmhithe sa choláiste. 

Tár éis dinnéir, beidh Siúlóid Cois Trá againn le Stone Sculptures. Tiocfaidh gach duine ar ais le chéile chun Rith Daite (Colour Run) a dhéanamh ina dhiaidh sin. 

Agus mar deireadh leis na himeachtaí, beidh ceardlann rince na háite againn agus amhránaíocht le chéile le háisitheoirí áitiúla. 

Dé Domhnaigh, beidh ceardlann amhránaíochta sean-nós againn, seisiún Tae-Kwan Do, agus beidh na páistí beaga ag tógail botháin. Críochnóidh an lá le cluichí foirne a bheidh ar siúl ag Tomás (Oifigeach Pleanála Teanga na nDéise), Elaine (Oifigeach Forbartha Glór na nGael) agus Bróna (Oifigeach Pleanála Teanga Dún Garbhán).

Beimid ag déanamh nasc leis na scoileanna sa cheantar, mar shampla an meánscoil áitiúil, Meánscoil San Nioclás a bheidh ag teacht isteach chun ceoil a dhéanamh linn agus táimid ag tnúth go mór le bualadh agus le bheith ag éisteacht leo. Beimid ag déanamh nasc lenár líonra scoile ó Scoil Gharbhán a bheidh ag teacht isteach chugainn maidin Shatharn chun páirt a ghlacadh sna himeachtaí maidine linn. 

Gabhann muid buíochas le Coláiste na Rinne a thug an-chuid cabhair dúinn agus a bheidh ag cur ceannairí den chéad scoth ar fáil dúinn. 

Gabhann muid buíochas chomh maith le Comhlacht Forbartha na nDéise a thug tacaíocht den scoth dúinn ó thaobh smaointí de agus iad mar éascaitheoirí ar chuid de na ceardlanna. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil fosta le Dún Garbháin le Gaeilge a bheidh ag tabhairt cabhair dúinn ar an láthair agus ag cur ceardlanna éagsúla ar fáil chomh maith.