Site logo

Teanga Tí agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Tá an rannóg teaghlaigh de chuid Ghlór na nGael, Teanga Tí ag comhoibriú le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar Ghrúpaí Tuistí & Leanaí nua a bhunú sa chathair.

Tá grúpaí nua tuismitheoirí agus leanaí ag teacht le chéile ar bhonn míosúla i leabharlanna Rath Maoinis agus Sráid Chaoimhín. Níl aon amhrás ann go mbíonn na grúpaí seo mar spreagadh do na tuismitheoirí a bheith ag labhairt le chéile as Gaeilge i suíomh neamhfhoirmiúil i gcathair Bhaile Átha Cliath.

Tá sé mar aidhm againn atmaisféar suaimhneach, spraíúil, spreagúil a chruthú do na tuismitheoirí agus na páistí agus tacaíocht a thabhairt dóibh siúd a ba mhaith leo a bpáistí a thógáil le Gaeilge. 

Bíonn na grúpaí seo ar siúl 10:30-12:00 gach dara Chéadaoin sa mhí i Rath Maoinis agus an dara Aoine deireanach sa mhí i Sráid Chaoimhín. 

Tá cead isteach saor in aisce ann agus tá breis eolais ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le Tara ar tara@glornangael.ie