Site logo

Tairiscint ar phlean straitéiseach

Tá Glór na nGael ag lorg éascaitheoir agus iad i mbun próiseas pleanála straitéisí
don tréimhse 2024 – 2028

Tá réimse leathan oibre faoi chúram Ghlór na nGael agus iad ag plé go leanúnach le;

 • 100+ coiste pobail Gaeilge agus Gaeltachta
 • 1000+ teaghlach atá ag tógáil a gclann le Gaeilge 
 • 250+ fochumainn CLG cláraithe le scéim Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha
 • 250+ comhlachtaí faoin scéim GRADAIM
 • 27 scoil lasmuigh den Ghaeltacht faoi Scéim na gCúntóirí Teanga 
 • Forbairt agus díol earraí trí www.siopaudar.ie
 • Taispeántais agus díol áiseanna teagaisc le Veain COGG

Beidh ar an té a roghnófar moltaí a bhailiú ar na hearnálacha thuasluaite trí suirbhé a reáchtáil agus ceardlanna a eagrú le foireann agus Bord Stiúrtha na heagraíochta.

Is i gcomhar le Ceannasaí Ghlór na nGael go n-ullmhófar dréacht phlean le cur faoi bhráid an Bhoird Stiúrtha.  

Beidh taithí agus na tréithe seo a leanas ag an té a roghnófar;

 • Taithí phraiticiúil ar an bpleanáil teanga
 • Tuiscint agus taithí ar earnáil na Gaeilge
 • Tuiscint ar obair fhorbartha na Gaeilge sa Ghaeltacht, ó thuaidh agus ó dheas
 • Obair den chineál seo curtha i gcrích cheana féin

Samhlaítear go mbeidh suas le 80 uair an chloig i gceist chun an obair seo a thabhairt chun críche.

Iarrtar ar dhaoine/chuideachtaí gur spéis leo tabhairt faoin ról seo, tairiscint a sheoladh chuig  Ceannasaí Ghlór na nGael:

lorcan@glornangael.ie roimh 28/09/2023. 

Mar chuid d’aon tairiscint beifear ag súil leis na nithe seo a leanas;

 • Moladh ar chonas mar a thabharfar faoin obair agus am-chlár tuartha lena gcur i gcrích
 • Cur síos ar thaithí agus ar thréithe oiriúnacha an iarrathóra
 • Costas measta na hoibre bunaithe ar uasmhéid 80 uair an chloig