Site logo

Straitéis Teaghlaigh

Tá straitéis náisiúnta don Ghaeilge mar theanga teaghlach molta ag Glór na nGael sa chaipéis
I dTreo Plean Straitéiseach Don Ghaeilge Mar Theanga Chlainne. Is é bunchuspóir na
straitéise molta ná spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí lena leanaí a
thógáil trí mheán na Gaeilge.

2. An Straitéis Teaghlach