Site logo

SRUTHANNA – Eagrán 3 – Measúnú agus Monatóireacht

An 3ú físeán sa sraith SRUTHANNA ag díriú ar mheasúnú agus ar mhonatóireacht mar chuid den aistear planála teanga. Sraith de ghearrfhíseáin spreagúla a thugann léargas géarchúiseach ar bhunphrionsabail na pleanála teanga atá i SRUTHANNA, físeán a thabharfaidh idir eolas sárluachmhar agus treoir fíorúsáideach don choiste pobail ar mhaith leis tabhairt faoin phróiseas pleanála.