Site logo

Spás do bheirt ar Choiste de chuid Ghlór na nGael

Ar mhaith leat cur le do CV? Ar mhaith leat ról forbartha a bheith agat in eagraíocht náisiúnta Gaeilge?

Tá Glór na nGael ag lorg beirt chun bheith páirteach ar ‘Coiste Iniúchóireachta Inmheánaigh’ na heagraíochta. Tá suim ar leith againn i mbeirt bhan a bheith linn ar mhaithe le cothromaíocht inscne a bhaint amach agus spéis ar leith againn baill ó na Sé Chontae a cheapadh. Is coiste neamhspleách é seo curtha le chéile ag an mbord stiúrthóirí chun cuidiú le maoirseacht a dhéanamh ar chleachtais na heagraíochta i dtaobh rialachais, polasaithe, cúrsaí airgeadais, measúnú agus bainistiú riosca, srl.

Le do spéis a léiriú nó le breis eolas a fháil déan teagmháil le: frainc@glornangael.ie