Site logo

Scoláireachtaí Gaeltachta do Thuismitheoirí ar oscailt anois

Fáilteoidh rannóg Theanga Tí de chuid Ghlór na nGael roimh iarratais ó thuismitheoirí/chaomhnóirí gurb í an Ghaeilge teanga an tí nó a bhfuil páistí s’acu ag freastal ar Ghaelscoil agus gur mhaith leis na tuismitheoirí sin freastal ar chúrsaí chun a gcuid Gaeilge féin a fheabhsú. 

Tá roinnt critéir ann a bhaineann leis an scéim; 

  1. Gurb í an Ghaeilge teanga an tí nó go bhfuil páiste(í) ag freastal ar Ghaelscoil
  2. Go dtuigeann tú go mbeidh fianaise a shólathar agus nach íocfar an scoláireacht go mbeidh an cúrsa thart agus cruthúnas freastal faighte ag Glór na nGael
  3. Go mbeidh tú sásta aiseolas a thabhairt do Ghlór na nGael faoi éifeachtacht na scéime seo

*Bronnfar scoláireacht de luach €500 orthu siúd a chomhlíonann an chritéir. Is féidir leis an scoláireacht dul i dtreo táillí cúrsa nó lóistín. Is iad seo a leanas liosta de na coláistí aitheanta mar chuid den scéim: 

  • Coláiste na Rinne
  • Oidhreacht Chorca Dhuibhne
  • Oideas Gael
  • Acadamh na hOllscolaíochta
  • Coláiste Naomh Éanna
  • Comharchumann Ráth Chairn

Tá teacht ar an fhoirm anseo: Scoláireachtaí Gaeltachta 2024

Beidh Glór na nGael ag glacadh le hiarratais go dtí 12:00 19 Iúil 2024.

*Tá líon na scoláireachtaí teoranta agus moltar gan fanacht go dtí an noiméad deireanach más maith leo iarratas a chur isteach.

Tá an scéim á maoiniú ag Foras na Gaeilge.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le Niamh Ní Mhóra ar niamh@glornangael.ie