Site logo

Scéim Tacaíochta Gnó 2024 ar oscailt anois

Tá Scéim Tacaíochta Gnó 2024 ar oscailt anois – deis do ghnólachtaí tacaíocht airgid suas le 50% a fháil ar chomharthaíocht/ábhar margaíochta i nGaeilge/dátheangach  

Tá Scéim Tacaíochta Gnó Foras na Gaeilge ag glacadh le hiarratais anois do 2024. Tá sé mar aidhm ag an scéim cuidiú le gnólachtaí an Ghaeilge a chur ar chomharthaí, pacáistí, suíomhanna gréasáin agus ar ábhair margaíochta priontála. Tig le gnólachtaí incháilithe iarratas a dhéanamh ar thacaíocht airgeadais chun suas le 50% den chostas iomlán a fháil ón Fhoras. Le bheith incháilithe don scéim, caithfidh gnólachtaí a bheith i measc na n-earnálacha beaga agus mheánmhéide.

“Rangú na nDeontas:

  • Comharthaíocht gnó nó athchurtha: maoiniú meaitseála suas le €1,500/£1,350 
  • Pacáistíocht Ghaeilge/dátheangach: maoiniú meaitseála suas le €1,500/£1,350. Ní bheidh málaí siopadóireachta aon uaire incháilithe le haghaidh maoiniú 
  • Suíomhanna Gréasáin: Bronnfar maoiniú ar shuíomhanna gréasáin bunaithe ar ábharthacht agus praiticiúlacht an tsuímh. I gcásanna áirithe, ceadófar maoiniú meaitseála suas le €1,500/£1,350 
  • Ábhair dhátheangacha/Ghaeilge eile: ceadófar maoiniú meaitseála suas le €1,000/£900 d’ábhair ábhartha eile ghnó má mheasann an Fhoras iad a bheith oiriúnach agus riachtanach”

Seo cúpla sampla don mhéid atá déanta ag gnólachtaí fríd an Scéim Tacaíochta Gnó: 

 

Tig le gnólachtaí iarratas a sheoladh fríd suíomh gréasáin Foras na Gaeilge. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil buiséad teoranta i gceist leis an scéim seo, glactar le hiarratais agus déantar iad a mheas ar bhonn leanúnach go dtí go mbíonn an ciste airgid caite. Molann muid do ghnólachtaí cur isteach ar an scéim chomh luath agus gur féidir. 

Má tá do ghnó cláraithe le GRADAIM Gnó na hÉireann, tá Oifigigh Forbartha GRADAIM ar fáil leis an scéim thuasluaite a mhíniú agus le cuidiú leat leis an iarratas. Is scéim aitheantais GRADAIM do ghnólachtaí atá ag úsáid na Gaeilge mar chuid den ghnó, nó atá ag cur seirbhíse trí Ghaeilge ar fáil dá gcustaiméirí agus tá clárúchán do 2024 ar oscailt anois: https://www.glornangael.ie/gradaim/claraigh/ 

Tá foireann GRADAIM ar fáil le comhairle a thabhairt do ghnólachtaí maidir leis na tacaíochtaí maoinithe atá ar fáil agus le plean a chur le chéile don Ghaeilge sa ghnó.

Bí i dteagmháil le Foireann GRADAIM le tuilleadh eolais a fháil: