Site logo

Scéim Tacaíochta do Thuismitheoirí ag tógáil clainne le Gaeilge

Cara Teanga Tí

Ar smaoinigh tú riamh do pháistí a thógáil le Gaeilge ach níl a fhios agat cén dóigh le dul i ngleic leis? Nó an bhfuil tú ag tógáil clainne le Gaeilge agus ba mhaith leat nascadh le teaghlach eile? Tá an scéim tacaíochta Cara Teanga Tí curtha ar fáil ag Glór na nGael chun deiseanna teagmhála agus idirphlé a chur ar fáil do thuismitheoirí atá ag tógáil páistí le Gaeilge.

 

Tríd an scéim, bíonn deis ag tuismitheoirí atá ag tógail clainne le Gaeilge, nó iad siúd atá ag smaoineamh faoi, cinneadh s’acu agus ceisteanna eile a phlé le tuismitheoir eile a ghlac an cinneadh céanna cheana féin.

 

Tugann an scéim deis líonrú le chéile i mbealach praiticiúil agus straitéiseach. Cuirtear an tseirbhís seo ar fáil saor in aisce tuismitheoir-go-tuismitheoir.

 

Is iomaí cúis a bhíonn ag teaghlach clárú linn, mar shampla bíonn teaghlaigh ag iarraidh labhairt le teaghlach eile:

  • a bhfuil Gaeilge ag tuismitheoir amháin agus Béarla ag an tuismitheoir eile;
  • atá ag tógáil a bpáistí le Gaeilge thar lear;
  • atá ag tógáil a bpáistí le trí theanga;
  • a bhfuil riachtanais ar leith ar a pháiste, uathachas nó moill cainte mar shampla.

 

Is féidir clárú leis an scéim anseo mar theaghlach ag tairisicnt tacaíochta nó ar lorg tacaíochta. Déanfaidh Oifigeach Ghlór na nGael teagmháil leis an teaghlach, déantar plé ar cad é atá i gceist leis agus bailítear eolas faoi riachtanais/cás na dteaghlach agus tugtar eolas ar na líonraí, scéimeanna agus tacaíochtaí atá ar fáil. Déanfar nasc idir teaghlaigh bunaithe ar chomhthéacs s’acu. Bíonn an teaghlach féin i gceannas ar an mhéid ama a thugtar don scéim agus ar an mhodh chumarsáide gur mhaith leo – scairt, cuairt fisiciúil, cruinniú ar líne srl.

 

Tá tuilleadh eolais ar fáil faoin scéim anseo. Cuirimid fáilte roimh theaghlaigh teagmháil a dhéanamh lenár n-Oifigeach Forbartha Sinéad Ní Mhearnóg atá i mbun na scéime ar 083 449 7443 nó sinead@glornangael.ie má tá tuilleadh eolais uathu.

 

Sinéad Ní Mhearnóg Uí Ghéibheannaigh