Site logo

Scéim Tacaíocht Bláthú 2023

I 2023 ceadaíodh maoiniú suntasach ar luach €40,000 do 41 ghrúpa Gaeilge fud fad na tíre faoin scéim Bláthú, scéim miondeontais do choistí pobail atá riartha ag Glór na nGael. Trí mhaoiniú na scéime seo, cuireadh tacaíocht ar fáil do raon leathan gníomhaíochtaí, lena n-áirítear ócáidí, imeachtaí, siúlóidí, ranganna agus fiú amháin turasanna ó Santaí i nGaeilge. 

Ní gach bliain atá Bláthú oscailte, ag brath ar chúrsaí buiséid, ach nuair atá, bíonn an scéim oscailte do na grúpaí pobail Gaeilge atá cláraithe le Glór na nGael. Is féidir do ghrúpa Gaeilge áitiúil a chlárú le Glór na nGael do 2024 anseo.

An tseachtain seo táimíd ag díriú ar roinnt den obair iontach atá déanta in Oirthuaisceart na tíre ag úsáid maoiniú na scéime, ag tosnú leis an ngrúpa beagnach is faide soir ó thuaidh, Gaeil na nGlinntí, Bun Abhann Dalla. Bhí súgradh le Lego trí Ghaeilge ar siúl acu. Slí iontach agus spraoiúil do pháistí Gaeilge a fhoghlaim agus taitneamh as bhaint as chomh maith. Féach ar an bhfíseán seo!

Leis an mhaoiniú seo, baineann grúpaí atá cláraithe le Glór na nGael triail as slite taitneamhacha chun an Ghaeilge a mhúineadh agus a úsáid. Mar shampla, bhí ócáidí shóisialta ceoil agus scéalaíochta eagraithe timpeall ar Fhéile Imbolc, bhí seisiún comhrá eagraithe ag cumann siúlóide, bhí campaí súgartha um Cháisc agus sa bhFómhar eagraithe, eagraíodh ranganna ceoil trí Ghaeilge do pháistí agus bhí lá scéalaíochta, amhránaíochta agus ceardaíochta le teaghlaigh ó naíscoileanna eagraithe chomh maith. Ní fhéadfadh na hócáidí seo tarlú gan tacaíocht Bláthú.

 

Irial Ó Ceallaigh
Oifigeach Forbartha – Rannóg Pobail