Site logo

Scéim Scoláireachtaí Gaeltachta do Thuismitheoirí 2024 fógartha

Is cúis áthais don rannóg ‘Teanga Tí’ de chuid Ghlór na nGael a fhógairt go mbeidh Scéim na Scoláireachtaí Gaeltachta do Tuismitheoirí ar fáil arís do 2024.

Beidh Scéim na Scoláireachtaí Gaeltachta do Thuismitheoirí á hoscailt go hoifigiúil againn ag deireadh mí Feabhra uair a ghlacfar le hiarratais ó thuismitheoirí gurb í an Ghaeilge teanga tí s’acu nó a bhfuil páistí s’acu ag freastal ar Ghaelscoil.

Tabharfaidh an scéim deis do thuismitheoirí freastal ar chúrsaí Gaeilge sa Ghaeltacht chun feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge féin. 

Bronnfar scoláireachtaí suas go dtí uasmhéid €500, ag brath ar an chúrsa, orthu siúd a chomhlíonann an chritéir. Is féidir leis an scoláireacht dul i dtreo táillí cúrsa Gaeilge nó i dtreo costas lóistín agus an tuismitheoir ag freastal ar an chúrsa sin. 

Tugann an scéim seo deis do na teaghlaigh eispéaras Gaeltachta a fháil le chéile nuair a bheadh duine de na tuismitheoirí ag freastal ar chúrsa aitheanta Gaeltachta.

Foilseofar tuilleadh eolais, liosta na gcoláistí Gaeltachta aitheanta agus foirm iarratais ag deireadh mí Feabhra. Beidh cúrsaí sna canúintí móra ar fad ar an liosta sin. 

Beidh líon na scoláireachtaí teoranta agus moltar do dhaoine gan fanacht go dtí an noiméad deireanach más mian leo iarratas a chur isteach. 

Chomh maith leis sin, iarrtar ar dhaoine gan cur isteach muna bhfuil sé i gceist acu úsáid a bhaint as an scoláireacht sa chaoi nach gcaillfidh daoine eile amach.

Tá Glór na nGael buíoch d’Fhoras na Gaeilge atá ag maoiniú na scéime seo.