Site logo

Scéim Deontas Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha Oscailte

Tá Glór na nGael ag glacadh le hiarratais ar dheontais ó chlubanna atá cláraithe le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha le haghaidh bhabhta 1 de den scéim i 2019.

Tá deontas de suas le €500 ar fáil anois do chlubanna atá rannpháirteach sa scéim teanga Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Incháilithe faoin scéim deontais seo tá tionscadail agus imeachtaí a chuireann úsáid agus foghlaim na Gaeilge chun tosaigh i measc an chlubphobail. Cuirfidh an Fhondúireacht maoiniú meaitseála ón chiste ar fáil d’imeachtaí incháilithe ar bhonn €2 do gach €1 a chuireann an club féin ar fáil. Tá uasmhéid de €500 ar dheontas a thabharfar d’aon chlub in aon bhabhta amháin, sin €750 san iomlán le caitheamh ar thionscadal, síntiús an chlub san áireamh.

Déan teagmháil leis an Oifigeach Forbartha ag Glór na nGael  chun foirm iarratais a fháil maraon le heolas ar théarmaí agus ar choiníollacha na scéime.  Tá an maoiniú seo ar fáil ag clubanna atá cláraithe amháin, mar sin, moltar d’aon chlub eile a chuirfeadh suim sa deontas teagmháil a dhéanamh le Frainc Mac Cionnaith, frainc@glornangael.ie chun clárú leis an Fhondúireacht. Le bheith incháilithe is gá go mbeadh clubanna cláraithe, táille chlárúcháin agus iarratais istigh roimh an dáta druidim, 17:00 ar Aoine 15 Feabhra 2019. Imeachtaí a tharlódh idir na dátaí Feabhra agus 31 July 2019 amháin a bheas incháilithe sa bhabhta seo.

Is scéim tacaíochta de chuid Ghlór na nGael agus de chuid an Chumainn Lúthchleas Gael í Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha le haghaidh clubanna CLG ar mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn.