Site logo

Scéim Deontas do Chlubanna CLG Oscailte

Tá Glór na nGael ag glacadh le hiarratais ar dheontais ó chlubanna atá cláraithe le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha.

Tá deontas de €400 ar fáil anois do chlubanna atá rannpháirteach sa scéim teanga Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha.  Incháilithe faoin scéim deontais seo tá tionscadail agus imeachtaí a chuireann úsáid agus foghlaim na Gaeilge chun tosaigh i measc an chlubphobail.  Cuirfidh an Fhondúireacht maoiniú meaitseála ón chiste ar fáil d’imeachtaí incháilithe ar bhonn €2 do gach €1 a chuireann an club féin ar fáil.  Tá uasmhéid de €400 ar dheontas a thabharfar d’aon chlub in aon bhabhta amháin, sin €600 san iomlán le caitheamh ar thionscadal, síntiús an chlub san áireamh.

Tá an maoiniú seo ar fáil ag clubanna atá cláraithe amháin, mar sin, moltar d’aon chlub eile a chuirfeadh suim sa deontas teagmháil a dhéanamh le Frainc Mac Cionnaith chun clárú leis an Fhondúireacht.  Le bheith incháilithe is gá go mbeadh clubanna cláraithe agus iarratais istigh roimh an dáta druidim, 17:00 ar 10 Aibreán 2017.

Is scéim tacaíochta de chuid Ghlór na nGael agus de chuid an Chumainn Lúthchleas Gael í Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha le haghaidh clubanna CLG ar mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn.