Site logo

Ceannaigh ‘Bronntanas as Gaeilge’ an Márta seo!

Ta Glór na nGael ag eagrú Scéim Bronntanas as Gaeilge i rith mí Márta 2017, agus beidh siopaí ar fud na tíre páirteach ann. Tá aonaid taispeántais agus díolacháin á sholáthar do síopaí le mana na scéime orthu – “ Bronntanas as Gaeilge- Give a Gift as Gaeilge”.
Cuirfear réimse leathan de chluichí boird Gaeilge agus bréagain ar fáil leis na seastáin, agus é i gceist go spreagfar díolacháin earraí Gaeilge i rith Seachtain na Gaeilge.

Arsa Lorcán Mac Gabhann, Ceannasaí Ghlór na nGael, “Is léiriú iontach maith an scéim seo, ar tháirgíocht agus fiontraíocht trí Ghaeilge agus ag an am chéanna ardaíonn sé infheictheacht na Gaeilge sa saol trádála”

Má tá suim agat páirt a ghlacadh sa Scéim Bronntanas i mbliana, bí i dteagmháil le Feargal Ó Cuilinn, Bainisteoir Tionscadal  feargal@glornangael.ie | 087 290 8391 / 0 46 9430974

Liosta na siopaí uilig atá páirteach cheana féin:

Contae Aontroma
Ionad na Fuiseoige, Béal Feirste
An Droichead Teo, Béal Feirste
An Ceathrú Póilí, Béal Feirste

Contae Ard Mhacha
Siopa Cult Úr, Cathair Ard Mhacha
Bóin Dé, Ard Mhacha
King’s Toys, An Céide, Ard Mhacha
Shamrock Superstore, An Céide, Ard Mhacha
Navan Centre, Ard Mhacha

Baile Átha Cliath
Village Bookshop, Terenure

Ceatharlach
Eoin Heneghan, Fairgreen Shopping Centre, Ceatharlach
Beatrice Byrne, 16 Dublin Street, Ceatharlach

Contae Chiarraí
Siopa an Bhuailtín, Baile An Fheirtéirigh, Trá Lí
Polymath Books, 1-2 Courthouse Lane, Trá Lí
Lár Ionad Oideachais & Bréagáin, Daingean Uí Chúis

Contae an Chláir
Scéal Eile, Inis
Ennis Bookshop, Inis

Contae Chill Dara
Bookhaven, Nás na Ríogh

Cill Mhantáin
Hopkin’s Toymaster, An Phríomhshráid, Cill Mhantáin
Malone’s Bookshop, An Phríomhshráid, Cill Mhantáin

Contae Chorcaí
Centra Uí Dhuinnín, Béal Átha an Ghaorthaigh
Gael-Taca, Port Uí Shúilleabháin, Cathair Chorcaí

Doire
Cultúrlann Uí Chanáin, Cathair Dhoire

Contae an Dúin
Walkers, Caisleán Uidhlín
Bagenal’s Castle, Iúr Chinn Trá
Gibney’s Convenience Store, Dún Phádraig

Contae Dhún na nGall
Oideas Gael, Gleann Cholm Cille
Áislann Chill Chartha, Cill Chartha
Áislann Rann na Feirste
Ionad Naomh Pádraig, Dobhar
An tSeanbheairic, An Fhál Carrach
Sprint Educational Supplies, Leitir Ceanainn
Sprint Educational Supplies, Baile Dhún na nGall

Contae na Gaillimhe
Oifig an Phoist, Cill Chiaráin
Siopa Centra, Casla
Niall Quinn, An Siopa Leabhar, Maigh Cuilinn
Eurospar, An Cheathrú Rua

Contae na hIarmhí
Castle Giftshop, Baile Átha Luain
Cormicans, Baile Átha Luain

Contae Laoise
Whelehans Newsagents, Portarlington
Nook & Cranny, Portlaois

Contae Longfort
J&M Giftstores, Edgeworthstown
Newsround, Ballymahon

Contae Lú
Iarsmalann Dhún Dealgan

Contae Mhaigh Eo
Ionad Deirbhile, An Eachléim An Fód Dubh

Contae na Mí
Smiths Newsagent (Oifig an Phoist), Athboy
Siopa & Caifé, Ráth Chairn
Rena Beau, Dunboyne

Contae Mhuineacháin
Rock’s Stationery, 10 Sráid na Páirce, Muineachán

Contae Phort Láirge
Oifig an Phoist, Dún Garbhán
David Walsh School & Office Supplies, Dún Garbhán
Spar, An Rinn
Freedom Scoil Surfála, Tramore

Ros Comáin
Cormican’s, Baile Ros Comáin

Co Thiobraid Árann
Siopa Chonradh na Gaeilge, An tAonach

Uíbh Fháilí
Feeny’s Day Today News, Banagher
Kelly’s CEOs, Biorra