Site logo

Sinéad Ní Mhearnóg Uí Ghéibheannaigh

Is Eoghanach í Sinéad Ní Mhearnóg Uí Ghéibheannaigh as an Caisleán Glas i lár Sléibhte Mhuintir Luinigh. Tá Céim Bhaitsiléara aici i nGaeilge agus Spáinnis agus Máistreacht sa Phleanáil Teanga ó Ollscoil na hÉireann Gaillimh. Tá Sinéad ag obair mar Oifigeach Forbartha in Iarthuaisceart na tíre leis an rannóg Teanga Tí. Baineann ról s’aici le deiseanna a thabhairt do theaghlaigh atá ag tógáil a bpáistí le Gaeilge bualadh le chéile agus cairdeas a chruthú.