Site logo

Síle Uí Dhuibh

Tá Síle ag obair mar Bhainisteoir Cúnta Riaracháin le Glór na nGael ó 2024. Bíonn sí ag plé le cúrsaí riaracháin agus airgeadais na heagraíochta.  Is as Iarthar Bhéal Feirste ó dhúchas di agus tá cónaí uirthi anois i gCathair Ard Mhacha. Tá Céim sa Léann Ceilteach agus san Fhraincis agus Céim Mháistreachta sa Ghaeilge bainte amach aici ó Ollscoil na Banríona.  Chaith sí thart ar 7 mbliana ag obair le Foras na Gaeilge agus tá sealanna caite aici ó shin i roinnt róil riaracháin agus airgeadais.