Site logo

Caitríona Nic Seoin

Is as Gleann Cholm Cille i dTír Chonaill do Chaitríona Nic Seoin agus tá sí fostaithe ag Glór na nGael ó thús 2015, áit ar thosaigh sí amach mar oifigeach forbartha. Tá sí ag feidhmiú mar bhainisteoir ar an rannóg pobail ó mhí Mheán Fómhair 2021, agus tá na coistí pobail agus clubanna CLG atá cláraithe linn faoina cúram. Tá sí mar rúnaí ar Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille agus ar Choiste Stiúrtha Pleanála Teanga Ghaeltacht Iardheisceart Thír Chonaill, agus ina ball de chlub CLG Naomh Columba.