Site logo

Áinín Uí Chaiside

Is í Áinín atá i mbun cúrsaí riaracháin agus airgeadais Ghlór na nGael. Bíonn sí ag déanamh cinnte go bhfuil na billí ar fad íoctha agus go bhfuil taifead cruinn á choinneáil ar gach pingin. Chomh maith leis sin, tá sí freagrach as Siopa Údar idir mhargaíocht, dhíolachán agus chruthú táirgí nua.

Tá Áinín ina cónaí in Ard Mhacha, agus oibríonn sí óna hoifig baile don chuid is mó ach bíonn sí ag obair as oifig Ráth Chairn chomh maith.