Site logo

Archives: Team Members

Már 28
Síle Uí Dhuibh

Tá Síle ag obair mar Bhainisteoir Cúnta Riaracháin le Glór na nGael ó 2024. Bíonn sí ag plé le cúrsaí riaracháin agus airgeadais na heagraíochta.  Is as Iarthar Bhéal Feirste ó dhúchas di agus tá cónaí uirthi anois i gCathair Ard Mhacha. Tá Céim sa Léann Ceilteach agus san Fhraincis agus Céim Mháistreachta sa Ghaeilge […]

Iúl 05
Niamh Ní Mhóra

Tá Niamh ag obair mar Oifigeach Forbartha sa rannóg Teanga Tí in oirthuaisceart na tíre. Rugadh agus tógadh Niamh in Iúr Cinn Trá agus is ansin a thit sí i ngrá leis an Ghaeilge agus í ag freastal ar an bhunscoil lán-Ghaeilge sa cheantar. Tá sí ag cur fúithí anois i mBéal Feirste. Tá céim […]

Mei 28
Tara Dunne-Uí Adhmaill

Tá Tara ag obair sa Rannóg Teanga Tí i gContae Átha Cliath agus i gCill Mhantáin. Is Bleá Cliathach í atá tagtha tríd an gcóras Gaelscolaíochta. Tá céim sa Ghaeilge agus sa Socheolaíocht aici ó Choláiste na Tríonóide, agus tá an-taithí aici ag obair i saol na Gaeilge. Tá ceathrar páiste aici agus í féin […]

Mei 09
Elaine Dold

Tá Elaine ag obair linn sa Rannóg Teanga Tí i gCúige Mumhan. Oibríonn sí le teaghaigh atá ag iarraidh an Ghaeilge a úsáid sa bhaile agus bualadh le daoine atá ar aon aigne leo. Rugadh Elaine i gCorcaigh ach bhog sí go Chorca Dhuibhne ag aois a hocht. Is ansin i Lios Póil a fuair […]

Mei 09
Clíodhna Ní Dhufaigh

Tá Clíodhna ag obair mar Oifigeach Forbartha sa Rannóg Pobail agus tá sí ag freastal ar chúige Mumhan. Is as Lannléire i gCo. an Lú di ó dhúchas ach tá sí ag cur fúithí i gCaisleán Ghriaire i gCo. Chiarraí ó 2020. Bhain sí céim amach i Léinn na Meán agus an Nua-Ghaeilge ó Ollscoil […]

Beal 17
Cáit Ní Choirbhín

Rugadh agus tógadh Cáit ar an Lorgain i dTuaisceart chontae Ard Mhacha. Tá céad chéim ónóracha aici sa Ghaeilge agus an Léann Cheilteach agus Máistreacht taighde i bhfoghraíocht agus fóineolaíocht na Gaeilge bainte amach aici ó Ollscoil na Ríona i mBéal Feirste. Chaith sí na blianta luath dá saol oibre ag obair mar chúntóir Gaeilge […]

Beal 17
Honoria Ní Mháille

Is as Baile an Tobair i gcontae Mhaigh Eo í Honoria. Bhain sí céim amach sa nGaeilge agus i Leann an Aistriúcháin in Ollscoil na Gaillimhe. Tá sí ag obair leis an rannóg pobail ag tacú le coistí pobail agus le clubanna CLG an Ghaeilge a chur chun cinn. Tá Honoria ag feidhmiú i gCúige […]

Feab 08
Irial Ó Ceallaigh

Is as an Rinn i bPort Láirge ó dhúchais do Irial. Tá sé anois lonnaithe i mBéal Feirste. Bíonn sé ag obair chun an Gaeilge a chur chun cinn i gClubanna CLG in oirthuaisceart na hÉireann. Chomh maith le sin, bíonn ag tacú le eagraíochtaí Gaeilge. Ina chuid ama saor is craoltóir spóirt, láithreoir agus […]

Beal 06
Ceithleann Ní Dhuibhir Ní Dhúlacháin

Rugadh Ceithleann i mBaile Átha Cliath ach tógadh í i nGaoth Dobhair. Tá sí ag obair mar Oifigeach Forbartha sa Rannóg Fiontraíochta agus Gnó agus í ag freastal ar Chúige Uladh agus Laighean. Tá sí i mbun MSc sa Bhainistíocht & Gnó Digiteach le DCU faoi láthair agus tá MA aici i Scríobh agus Cumarsáid […]

Már 11
Áine Ní Éanaí

Tá ról ag Áine mar Riarthóir Oifige do Glór na nGael. Is as Ráth Cairn di, áit ar fhreastail sí ar scoil agus a bhfuil cónaí uirthi anois. Chomh maith le bheith ag obair san oifig i Ráth Cairn, oibríonn Áine le Siopa Údar – siopa ar líne atá á reáchtáil ag Glór na nGael […]

Feab 25
Sara Ní Chuireáin

Is as Gaoth Dobhair i dTír Chonaill do Sara Ní Chuireáin ó dhúchas.  Tá Céim Bhaitsiléara i nGaeilge aicí ó Ollscoil Uladh. Roimh post a fháil le Glór na nGael d’oibrigh sí le Cultúrlann Uí Chanáin i nDoire agus le Conradh na Gaeilge Boirche Íochtar i Co. An Dúin. Bhí sí ar choiste Foyle Pride i […]

Feab 04
Seán Ó Cuirrín

Is as an Áird Mhóir in Iorras Aithneach do Seán Ó Cuirrín. Tá an-spéis aige sa teanga, i gcúrsaí rothaíocht, peil agus saol an oideachais. Tá sé cáilithe mar mhuinteoir meánscoile Gaeilge, Corp Oideachas agus Tíreolaíocht. Tá Seán ag obair mar Oifigeach Forbartha i gCúige Laighean. An rud is fearr leis faoin bpost ná a […]