Site logo

Category: Sruthanna

Sruthanna

Sam 08
SRUTHANNA – Eagrán 1 – An Fhís

An chéad fhíseán sa sraith SRUTHANNA ag díriú ar fhís a shocrú mar chuid den aistear planála teanga. Sraith de ghearrfhíseáin spreagúla a thugann léargas géarchúiseach ar bhunphrionsabail na pleanála teanga atá i SRUTHANNA, físeán a thabharfaidh idir eolas sárluachmhar agus treoir fíorúsáideach don choiste pobail ar mhaith leis tabhairt faoin phróiseas pleanála.

Sam 08
SRUTHANNA – Eagrán 2 – Spriocanna agus Gníomhaíochtaí

An 2ú físeán sa sraith SRUTHANNA ag díriú ar shpriocanna agus gníomhaíochtaí a shocrú mar chuid den aistear planála teanga. Sraith de ghearrfhíseáin spreagúla a thugann léargas géarchúiseach ar bhunphrionsabail na pleanála teanga atá i SRUTHANNA, físeán a thabharfaidh idir eolas sárluachmhar agus treoir fíorúsáideach don choiste pobail ar mhaith leis tabhairt faoin phróiseas pleanála.

Sam 08
SRUTHANNA – Eagrán 3 – Measúnú agus Monatóireacht

An 3ú físeán sa sraith SRUTHANNA ag díriú ar mheasúnú agus ar mhonatóireacht mar chuid den aistear planála teanga. Sraith de ghearrfhíseáin spreagúla a thugann léargas géarchúiseach ar bhunphrionsabail na pleanála teanga atá i SRUTHANNA, físeán a thabharfaidh idir eolas sárluachmhar agus treoir fíorúsáideach don choiste pobail ar mhaith leis tabhairt faoin phróiseas pleanála.